Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne

Aby wyświetlić i zmienić ustawienia ogólne, wybierz Ustawienia > Ustawienia ogólne

W menu Ustawienia ogólne znajdują się następujące pozycje:

 • Łączenie i synchron.
 • Ustawienia rowerowe (widoczne wyłącznie po połączeniu sensora rowerowego z zegarkiem)
 • Całodobowy pomiar tętna
 • Tryb samolotowy
 • Okresowe wył. powiadomień
 • Powiadomienia z telefonu
 • Jednostki
 • Język
 • Pow. o braku aktywności
 • Wibracje
 • Noszę zegarek na
 • Satelity pozycjonujące
 • Informacje o zegarku

Łączenie i synchron.

 • Łączenie i synchronizacja telefonu/Łączenie sensora lub innego urządzenia: Łączenie nadajników na klatkę piersiową lub urządzeń mobilnych z zegarkiem. Synchronizowanie danych z aplikacją Flow.
 • Połączone urządzenia: Przeglądanie wszystkich urządzeń połączonych z zegarkiem. Mogą to być nadajniki na klatkę piersiową, sensory biegowe, sensory rowerowe i urządzenia mobilne.

Ustawienia rowerowe

Ustawienia rowerowe widoczne są wyłącznie po połączeniu sensora rowerowego z zegarkiem.

Rozmiar koła: Ustaw wielkość koła w milimetrach. Instrukcje dotyczące pomiaru koła znajdują się w części Łączenie sensorów z zegarkiem.

Długość korby: Wprowadź długość korby w milimetrach. Ustawienie to jest widoczne wyłącznie po połączeniu sensora mocy.

Używane sensory: Wyświetla wszystkie sensory przypisane do roweru.

Całodobowy pomiar tętna

Włącz lub Wyłącz całodobowy pomiar tętna bądź wybierz opcję Tylko w nocy. Jeśli wybierzesz opcję Tylko w nocy, ustaw pomiar tętna, w taki sposób aby rozpoczynał się od najwcześniejszej pory, kiedy możesz położyć się spać.

Więcej informacji znajduje się w części Ciągły pomiar tętna.

Tryb samolotowy

wybierz Włączone lub Wyłączone.

Włączenie trybu samolotowego powoduje przerwanie komunikacji bezprzewodowej z zegarkiem. Możesz nadal korzystać z zegarka, lecz synchronizacja danych z aplikacją Polar Flow lub korzystanie z akcesoriów bezprzewodowych będzie niemożliwe.

Okresowe wyłączanie powiadomień

Wybierz Wył., Wł. lub Wł. ( - ). Ustaw okres, w którym powiadomienia będą wyłączone. Wybierz jego początek (Od) i koniec (Do). Po włączeniu tej funkcji nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień z telefonu ani powiadomień o połączeniach telefonicznych. Wyłączone zostanie również włączanie podświetlenia gestem.

Powiadomienia z telefonu

Wyłącz (Wył.) lub włącz (Wł.) powiadomienia z telefonu, gdy nie trenujesz. Pamiętaj, że nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień podczas sesji treningowych.

Jednostki

Wybierz układ metryczny (kg, cm) lub imperialny (lb, ft). Ustaw jednostki, w jakich wyrażane są masa ciała, wzrost, dystans i prędkość.

Język

Możesz wybrać język, który używany będzie przez zegarek. Zegarek obsługuje następujące języki: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Русский, Suomi, Svenska lub Türkçe.

Pow. o braku aktywności

Włącz lub Wyłącz powiadomienie o braku aktywności.

Wibracje

Włączanie lub wyłączanie wibracji przy przewijaniu pozycji menu.

Noszę zegarek na

Wybierz Lewej ręce lub Prawej ręce.

Satelity pozycjonujące

Począwszy od wersji 4.0.11 oprogramowania sprzętowego można wybrać system nawigacji satelitarnej używany przez zegarek oprócz GPS. To ustawienie jest dostępne w pozycji menu Ustawienia ogólne > Satelity pozycjonujące.Do wyboruGPS + GLONASS,GPS + Galileo lub GPS + QZSS.Ustawienie domyślne to GPS + GLONASS.Te opcje umożliwiają przetestowanie różnych systemów nawigacji satelitarnej, aby sprawdzić, czy poprawiają wyniki lokalizacji w regionach, w których są dostępne.

GPS + GLONASS

GLONASS to rosyjski globalny system nawigacji satelitarnej. Jest to ustawienie domyślne, ponieważ satelity tego systemu mają globalny zasięg, a jego niezawodność jest najwyższa spośród trzech wyżej wymienionych systemów. Generalnie polecamy korzystanie z niego.

GPS + Galileo

Galileo to globalny system nawigacji satelitarnej stworzony przez Unię Europejską. Jest on nadal w fazie rozwoju, a jego gotowość jest przewidywana na koniec 2020 roku.

GPS + QZSS

QZSS to wykorzystujący cztery satelity regionalny system przekazywania danych o czasie oraz wspomagania, którego celem jest zwiększenie funkcjonalności GPS w regionach Azji i Oceanii, ze szczególnym uwzględnieniem Japonii.

Informacje o zegarku

Sprawdź numer identyfikacyjny zegarka, wersję oprogramowania sprzętowego, model sprzętu, termin ważności A-GPS i oznakowania Vantage M.

Ponowne uruchamianie zegarka: Jeżeli występują problemy, możesz spróbować uruchomić zegarek ponownie. Ponowne uruchomienie nie usunie żadnych ustawień ani danych z urządzenia. Naciśnij przycisk OK, a następnie ponownie wybierz OK, aby zatwierdzić ponowne uruchomienie. Możesz też ponownie uruchomić zegarek, naciskając i przytrzymując przycisk OK przez 10 sekund.