Jesteś tutaj: Ustawienia > Ponowne uruchamianie i resetowanie

Ponowne uruchamianie i resetowanie

Jeżeli występują problemy, możesz spróbować uruchomić zegarek ponownie. Ponowne uruchomienie nie usunie żadnych ustawień ani danych z zegarka.

Ponowne uruchamianie zegarka

Na zegarku, przejdź do Ustawienia > Ustawienia ogólne > O zegarku. Przesuń w dół, aby znaleźć opcję Ponowne uruchamianie zegarka. Naciśnij przycisk OK, a następnie ponownie wybierz OK, aby zatwierdzić ponowne uruchomienie.

Możesz też ponownie uruchomić zegarek, naciskając i przytrzymując przycisk OK przez 10 sekund.

Przywracanie ustawień fabrycznych zegarka

Jeśli ponowne uruchomienie zegarka nie pomoże, możesz przywrócić jego ustawienia fabryczne. Pamiętaj, że to spowoduje usunięcie z zegarka wszystkich danych osobistych i ustawień, dlatego będzie konieczne jego ponowne skonfigurowanie. Wszystkie dane zsynchronizowane z kontem Flow są bezpieczne.

Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą FlowSync

  1. Odwiedź stronę flow.polar.com/start i pobierz oraz zainstaluj na komputerze oprogramowanie do transmisji danych Polar FlowSync.
  2. Podłącz zegarek do portu USB komputera.
  3. Otwórz ustawienia we FlowSync.
  4. Naciśnij przycisk Przywracanie ustawień fabrycznych.
  5. Jeżeli do synchronizacji używasz aplikacji Polar Flow, sprawdź listę urządzeń Bluetooth, z którymi jest połączony Twój telefon i usuń z niej swój zegarek, jeśli się na niej znajduje.

Ponownie skonfiguruj zegarek z poziomu telefonu lub komputera. Pamiętaj, aby użyć tego samego konta Polar, co przed resetowaniem.