Jesteś tutaj: Funkcje > Smart Coaching > Całodobowy pomiar tętna

Całodobowy pomiar tętna

Funkcja całodobowego pomiaru tętna pozwala na ciągłe monitorowanie tętna. Umożliwia to dokładniejszy pomiar liczby spalanych kalorii w ciągu dnia oraz ogólnej aktywności, gdyż dzięki tej funkcji aktywności charakteryzujące się niewielkimi ruchami nadgarstka, jak np. jazda na rowerze, mogą być dokładnie mierzone.

Całodobowy pomiar tętna w zegarku

Całodobowy pomiar tętna w zegarku można włączać, wyłączać i przełączać w tryb „Tylko w nocy” w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Całodobowy pomiar tętna. Jeśli wybierzesz tryb Tylko w nocy, ustaw pomiar tętna w taki sposób, aby rozpoczynał się od najwcześniejszej pory, kiedy możesz położyć się spać.

Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Pamiętaj, że włączona funkcja całodobowego pomiaru tętna spowoduje szybsze rozładowanie akumulatora zegarka. Funkcja Nightly Recharge zacznie działać po włączeniu funkcji całodobowego pomiaru tętna. Jeśli chcesz oszczędzać baterie i nadal korzystać z funkcji Nightly Recharge, ustaw całodobowy pomiar tętna w taki sposób, aby był włączony tylko w nocy.

Na tarczy zegara użyj przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ, aby przejść do tarczy tętna. Naciśnij OK, aby wyświetlić szczegóły.

Po włączeniu tej funkcji zegarek stale monitoruje tętno i wyświetla jego wartość na tarczy Tętno. Po wyświetleniu szczegółów możesz sprawdzić najwyższe i najniższe odczyty tętna w danym dniu oraz zobaczyć najniższy odczyt tętna z poprzedniej nocy.

Zegarek mierzy tętno przez cały czas i zapisuje wartości co klika minut do późniejszej analizy w aplikacji lub serwisie Flow. Jeśli zegarek wykryje wzrost tętna lub wyczuje intensywniejsze ruchy nadgarstka rozpoczyna się ciągły zapis wartości tętna, np. gdy idziesz szybkim tempem przez minimum minutę. Ciągłe rejestrowanie tętna jest zatrzymywane automatycznie gdy zegarek wyczuje spadek aktywności do standardowego poziomu. Gdy zegarek wykryje, że od dłuższego czasu nie ruszasz ręką lub Twoje tętno nie jest podwyższone, wartości tętna zapisywane będą znowu co kilka minut aby odnotować najniższe tętno w ciągu dnia.

W niektórych przypadkach może zdarzyć się, że w ciągu dnia na zegarku zaobserwowano wyższe lub niższe tętno niż najniższy odczyt dnia widoczny w podsumowaniu całodobowego pomiaru tętna. Może się tak zdarzyć, jeśli dany odczyt trafi się pomiędzy pomiarami.

Diody LED z tyłu zegarka są stale włączone, gdy aktywna jest funkcja całodobowego pomiaru tętna, a czujnik dotyka skóry. Instrukcje dotyczące prawidłowego noszenia zegarka w celu dokładnego pomiaru tętna znajdują się w części Pomiar tętna z nadgarstka.

Więcej szczegółów na temat danych dotyczących Całodobowego pomiaru tętna oraz dłuższe okresy pomiarów dostępne są w aplikacji lub serwisie Polar Flow. Dowiedz się więcej na temat funkcji całodobowego pomiaru tętna w szczegółowym poradniku.