Jesteś tutaj: Funkcje > Strefy prędkości

Strefy prędkości

Dzięki strefom prędkości/tempa możesz w łatwy sposób monitorować prędkość lub tempo podczas treningu i dostosować prędkość/tempo do celu treningowego. Strefy mogą być wykorzystywane do śledzenia efektywności treningu i zróżnicowania treningu dzięki zmiennej intensywności, co pozwala uzyskać optymalne efekty.

Ustawienia stref prędkości

Ustawienia strefy prędkości można zmienić w serwisie internetowym Flow. Dostępnych jest pięć różnych stref, a ich zakresy można ręcznie zmieniać lub korzystać z wartości domyślnych. Dostosowane są do poszczególnych sportów, dzięki czemu można dopasować je do różnych aktywności. Strefy dostępne są w sportach biegowych (w tym grach zespołowych, które wymagają biegania), kolarstwie oraz wiosłowaniu.

Domyślne

Opcja Domyślne nie pozwala na zmianę zakresów. Domyślne strefy prędkości/tempa to przykładowe strefy dla osób o stosunkowo dobrej kondycji.

Dowolne

Jeżeli wybierzesz opcję Dowolne, możesz dostosowywać wszystkie zakresy. Przykładowo jeśli znasz aktualne wartości progowe swojego organizmu, np. progi aerobowe i anaerobowe lub dolny i górny próg mleczanowy, możesz trenować zgodnie z własnymi limitami. Wówczas rezultaty treningu również będą podawane w oparciu o ustawione strefy. Zalecamy, aby jako próg anaerobowy ustawić minimalne wartości prędkości i tempa w strefie 5. Jeśli korzystasz również z progu aerobowego, ustaw go jako minimum strefy 3.

Cel treningowy ze strefami prędkości

Możesz utworzyć cele treningowe na podstawie stref prędkości/tempa. Po zsynchronizowaniu celów poprzez FlowSync otrzymasz wskazówki od urządzenia treningowego podczas treningu.

Podczas treningu

Podczas treningu możesz sprawdzić, w której strefie aktualnie trenujesz oraz czas treningu w poszczególnych strefach.

Po treningu

W podsumowaniu treningu za zegarku wyświetlane są informacje o czasie treningu w poszczególnych strefach prędkości. Po synchronizacji szczegółowe informacje na temat strefy prędkości można zobaczyć w serwisie internetowym Flow.