Jesteś tutaj: Trening > Menu podręczne

Menu podręczne

Menu podręczne możesz uruchomić, naciskając przycisk PODŚWIETLENIE w trybie przedtreningowym, podczas wstrzymanej sesji treningowej lub w trybie zmiany podczas treningu wielosportowego.

Opcje wyświetlane w menu podręcznym zależą od wybranej dyscypliny sportowej i faktu korzystania z GPS.

 

Podświetlenie:

Włącz lub Wyłącz funkcję Podświetlenie zawsze włączone. Po wybraniu opcji „Zawsze wł.” wyświetlacz zegarka będzie podświetlony przez całą sesję treningową. Po zakończeniu sesji treningowej podświetlenie powróci automatycznie do ustawienia Wyłączone. Należy pamiętać, że ustawienie „podświetlenie zawsze włączone” powoduje znacznie szybsze rozładowywanie się baterii od ustawienia domyślnego.

  Nasze sugestie:

W Naszych sugestiach znajdziesz codzienne wskazówki treningowe FitSpark.

 

Dług. basenu:

W przypadku korzystania z profilu Pływanie/Pływanie w basenie ważne jest, aby wybrać właściwą długość basenu, gdyż wpływa to na pomiar tempa, dystansu i liczby ruchów, a także na wskaźnik SWOLF. Jeśli jest to potrzebne, naciśnij OK, aby przejść do ustawienia Długość basenu i zmień uprzednio ustawioną długość basenu. Domyślne długości to 25 m, 50 m i 25 jardów, ale możesz też ręcznie ustawić dowolną długość. Minimalna możliwa długość to 20 metrów/jardów.

Ustawienie długości basenu jest dostępne w menu podręcznym tylko w trybie przedtreningowym.

  Kalibruj sensor mocy:

Wybierz jeden z profili kolarskich i włącz nadajniki, obracając korbą. Następnie wybierz Kalibruj sensor mocy z menu podręcznego i postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skalibrować sensor. Szczegółowe informacje na temat kalibracji sensora mocy są podane w instrukcji producenta.

Ta opcja jest wyświetlana wyłącznie po połączeniu sensora mocy z zegarkiem.

  Kalibracja sensora biegowego:

Istnieją dwa sposoby ręcznej kalibracji sensora biegowego za pomocą menu podręcznego. Wybierz jeden z profili biegowych, a następnie wybierz opcję Kalibruj sensor biegowy > Kalibruj przez bieganie lub Współczynnik kalibracji.

  • Kalibruj przez bieganie: Rozpocznij sesję treningową i przebiegnij znany dystans. Dystans musi być dłuższy niż 400 metrów. Po przebiegnięciu dystansu, naciśnij OK, aby zapisać okrążenie. Ustaw faktycznie przebiegnięty dystans i naciśnij OK. Współczynnik kalibracji zostanie zaktualizowany.
    Należy pamiętać, że w trakcie kalibracji nie można używać timera interwałów. Jeśli timer interwałów jest włączony, zegarek poprosi o jego wyłączenie, aby umożliwić ręczną kalibrację sensora biegowego. Po kalibracji można włączyć ten timer, opuszczając tryb wstrzymania za pomocą menu podręcznego.
  • Współczynnik kalibracji: Ustaw współczynnik kalibracji ręcznie, jeśli znasz wartość, która prawidłowo wyznacza dystans.

Szczegółowe instrukcje dotyczące ręcznej i automatycznej kalibracji sensora biegowego znajdują się w rozdziale Kalibracja sensora biegowego Polar z zegarkami Vantage V / Vantage M.

Ta opcja jest wyświetlana wyłącznie po połączeniu sensora biegowego z zegarkiem.

  Ulubione:

W menu Ulubione znajdziesz cele treningowe, które zostały zapisane jako ulubione w serwisie Flow i zsynchronizowane z zegarkiem. Wybierz ulubiony cel treningowy, który chcesz osiągnąć. Gdy dokonasz wyboru, zegarek wróci do trybu przedtreningowego, w którym możesz rozpocząć sesję treningową.

Więcej informacji znajduje się w części Ulubione.

  Tempo startowe:

Tempo startowe to funkcja, która pomaga w utrzymywaniu stałego tempa i pokonaniu wybranego dystansu w określonym czasie. Wybierz czas docelowy dla danego dystansu – na przykład 45 minut dla biegu na 10 kilometrów, a będziesz otrzymywać informacje jakie masz opóźnienie lub o ile wyprzedzasz wcześniej ustawioną wartość docelową. Możesz również sprawdzać stałe tempo/prędkość potrzebne, aby osiągnąć cel.

Tempo startowe możesz ustawić bezpośrednio w zegarku Vantage. Po prostu wybierz dystans oraz docelowy czas biegu i możesz zaczynać! Możesz również ustawić docelowe tempo startowe w serwisie lub w aplikacji Flow i zsynchronizować je z zegarkiem.

Więcej informacji znajdziesz w części Tempo startowe.

 

Timer interwałów:

Możesz ustawić timery interwałów opartych na czasie i/lub dystansie, aby precyzyjnie wyznaczyć fazy treningu właściwego i regeneracji podczas sesji interwałowych.

Aby dodać timer interwałów do swoich ekranów treningowych dla danej sesji treningowej, wybierz Timer sesji trening. > Wł. Możesz użyć wcześniej ustawionego timera lub utworzyć nowy timer, wracając do menu podręcznego i wybierając Timer interwałów > Ustaw timer interwałów:

  1. Wybierz Na podst. czasu lub Na podst. dystansu: Na podstawie czasu: Ustaw minuty i sekundy timera, a następnie naciśnij OK. Na podstawie dystansu: Ustaw dystans dla timera i naciśnij OK. Zostanie wyświetlony komunikat Ustawić inny timer? Aby ustawić inny timer, naciśnij OK.
  2. Po zakończeniu zegarek wróci do trybu przedtreningowego, w którym możesz rozpocząć sesję treningową. Timer zostaje uruchomiony w momencie rozpoczęcia sesji treningowej.

Więcej informacji znajduje się w części Podczas treningu.

  Timer odliczania:

Aby dodać timer odliczania do ekranów treningowych dla danej sesji treningowej, wybierz Timer sesji trening. > Wł. Możesz użyć wcześniej ustawionego timera lub utworzyć nowy timer, wracając do menu podręcznego i wybierając Timer odliczania > Ustaw timer. Ustaw timer odliczania i naciśnij OK, aby potwierdzić. Po zakończeniu zegarek wróci do trybu przedtreningowego, w którym możesz rozpocząć sesję treningową. Timer zostaje uruchomiony w momencie rozpoczęcia sesji treningowej.

Więcej informacji znajduje się w części Podczas treningu.

  Powr. do pkt. st.:

Funkcja powrotu do miejsca startu poprowadzi Cię z powrotem do punktu początkowego Twojej sesji treningowej. Aby dodać ekran Powrót do miejsca startu do ekranów treningowych bieżącej sesji treningowej, włącz funkcję Powrót do miejsca startu i naciśnij OK.

Więcej informacji znajduje się w części Powrót do miejsca startu.

Funkcja powrotu do miejsca startu jest dostępna tylko gdy w profilu sportowym włączony jest GPS.

Gdy wybierzesz cel treningowy dla sesji treningowej, opcja Ulubione w menu podręcznym zostanie przekreślona. Wynika to z tego, że można wybrać tylko jeden cel sesji treningowej. Aby zmienić cel, wybierz przekreśloną opcję, a zegarek zapyta, czy chcesz zmienić cel. Potwierdź, naciskając OK, aby wybrać inny cel.