Jesteś tutaj: Trening > Podsumowanie treningu

Podsumowanie treningu

Po treningu

Bezpośrednio po zakończeniu treningu na ekranie zegarka wyświetlone zostanie podsumowanie. Bardziej szczegółowa i wzbogacona o elementy graficzne analiza dostępna jest w aplikacji lub serwisie Polar Flow.

Informacje zawarte w podsumowaniu zależą od profilu sportowego i zebranych danych. Podsumowanie treningu może na przykład zawierać następujące informacje:

Godzina i data rozpoczęcia

Czas trwania treningu

Dystans pokonany podczas treningu

Tętno

Średnie i maksymalne tętno podczas treningu

Obciążenie kardio z poprzedniego treningu

Strefy tętna 

Czas treningu w strefach tętna

Calories (kalorie)

Kalorie spalone podczas treningu

Procentowy udział spalonej tkanki tłuszczowej w ilości spalonych kalorii:  Kalorie spalone z tłuszczu podczas treningu wyrażone jako wartość procentowa całkowitej liczby kalorii spalonych podczas treningu

Tempo/prędkość

Średnie i maksymalne wartości tempa/prędkości podczas treningu

Running Index: wynik (liczbowy) oraz ocena Twojej efektywności biegowej. Więcej informacji znajduje się w części Running Index.

Strefy prędkości

Czas treningu w strefach prędkości

Kadencja

Średnia i maksymalna kadencja podczas treningu

Pomiar kadencji biegu z nadgarstka wykonywany jest za pomocą wbudowanego akcelerometru. Kadencja pedałowania wyświetlana jest, jeśli podłączysz sensor kadencji Polar Bluetooth® Smart.

Wysokość n.p.m. 

Maksymalna wysokość n.p.m. podczas treningu

Wzniesienie w metrach/stopach podczas treningu

Spadek w metrach/stopach podczas treningu

Okrążenia/Automatyczne rejestrowanie okrążeń

Liczba okrążeń, najlepsze okrążenie i średni czas trwania okrążeń.

Możesz przewijać następujące informacje, naciskając OK:

  1. Czas trwania każdego okrążenia (najlepsze okrążenie jest zaznaczone na żółto)
  2. Dystans każdego okrążenia
  3. Tętno średnie i maksymalne podczas każdego okrążenia w kolorze strefy tętna
  4. Średnia prędkość/tempo każdego okrążenia

Podsumowanie treningu multisportowego

Podsumowanie treningu multisportowgo zawiera ogólne podsumowanie treningu oraz podsumowania dla poszczególnych sportów, które zawierają czas trwania i pokonany dystans.

Aby wyświetlić podsumowania później na zegarku: 

W trybie wyświetlania czasu użyj przycisków W GÓRĘ i W DÓŁ, aby przejść do tarczy Ostatnie treningi, a następnie naciśnij OK.

Możesz wyświetlić podsumowania treningów z ostatnich 14 dni. Przejdź do wybranego treningu za pomocą przycisków W GÓRĘ/W DÓŁ i naciśnij OK, aby wyświetlić podsumowanie. W zegarku można zapisać maksymalnie 20 podsumowań.

Dane treningowe w aplikacji Polar Flow

Zegarek synchronizuje się automatycznie z aplikacją Polar Flow po zakończeniu treningu, jeżeli Twój telefon znajduje się w zasięgu Bluetooth. Możesz również zsynchronizować dane treningowe ręcznie z zegarka do aplikacji Flow poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku WSTECZ zegarka, gdy telefon z włączoną aplikacją jest w zasięgu Bluetooth. Po zakończeniu treningu w aplikacji dostępna jest analiza danych. Aplikacja umożliwia szybkie wyświetlenie podsumowania danych treningowych.

Więcej informacji znajduje się w części Aplikacja Polar Flow.

Dane treningowe w serwisie internetowym Polar Flow

Planuj i analizuj każdy szczegół swojego treningu i dowiedz się więcej na temat swojej kondycji. Monitoruj swoje postępy i udostępniaj innym informacje na temat swoich najlepszych treningów.

Więcej informacji znajduje się w części Serwis internetowy Polar Flow.