Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Funkcje przycisków i gesty

Funkcje przycisków i gesty

Zegarek posiada pięć przycisków pełniących różne funkcje w zależności od sytuacji, w jakiej są używane. W poniższej tabeli opisano funkcje poszczególnych przycisków w różnych trybach.

Ekran zegara i menu

PODŚWIETLENIE BACK OK W GÓRĘ/W DÓŁ

Podświetlenie tarczy

Naciśnij w trybie wyświetlania czasu, aby wyświetlić symbol baterii

Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować przyciski

Wejście do menu

Powrót do poprzedniego poziomu

Pozostawienie ustawień bez zmian

Anulowanie wyboru

Przytrzymaj przycisk, aby powrócić do trybu wyświetlania czasu

Naciśnij i przytrzymaj w trybie wyświetlania czasu, aby rozpocząć łączenie i synchronizację

Potwierdzenie wyświetlanych opcji

Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu przedtreningowego

Naciśnij, aby wyświetlić więcej szczegółów na temat informacji wyświetlanych na tarczy zegarka

 

Zmień wygląd wyświetlanego zegara

Nawigacja między listami wyboru

Ustawianie wybranej wartości

Tryb przedtreningowy

PODŚWIETLENIE BACK OK W GÓRĘ/W DÓŁ

Podświetlenie tarczy

Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować przyciski

Naciśnij, aby przejść do menu podręcznego

Powrót do ekranu zegara

Rozpoczynanie treningu

Poruszanie się po liście dyscyplin

Podczas treningu

PODŚWIETLENIE BACK OK W GÓRĘ/W DÓŁ

Podświetlenie tarczy

Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować przyciski

Naciśnij raz, aby wstrzymać trening

Aby zakończyć trening, przytrzymaj po wstrzymaniu

Zaznaczenie okrążenia

Kontynuacja rejestracji wstrzymanej sesji treningowej

Zmiana sposobu wyświetlania danych treningowych

Gest włączania podświetlenia

Podświetlenie jest automatycznie włączane po obróceniu nadgarstka w celu spojrzenia na tarczę.