Jesteś tutaj: Polar Flow > Synchronizacja

Synchronizacja

Przesyłaj dane z zegarka do aplikacji Polar Flow bezprzewodowo za pomocą połączenia Bluetooth. Możesz też synchronizować zegarek z serwisem internetowym Polar Flow przez port USB i oprogramowanie FlowSync. Synchronizacja danych między zegarkiem, a aplikacją Flow jest możliwa po założeniu konta Polar. Jeżeli chcesz zsynchronizować dane z zegarka bezpośrednio z serwisem internetowym, oprócz konta Polar niezbędne jest także oprogramowanie FlowSync. Podczas konfiguracji zegarka tworzone jest konto Polar. Konfiguracja zegarka za pomocą komputera wymaga zainstalowania oprogramowania FlowSync.

Pamiętaj o synchronizowaniu i aktualizowaniu danych między zegarkiem, serwisem internetowym i aplikacją mobilną, gdziekolwiek się znajdujesz.

Synchronizacja z aplikacją mobilną Flow

Przed synchronizacją upewnij się, że:

  • Masz założone konto Polar i zainstalowaną aplikację Flow.
  • Funkcja Bluetooth została włączona, a tryb samolotowy nie jest aktywny w Twoim telefonie.
  • Zegarek został połączony z Twoim telefonem. Więcej informacji znajduje się w części Łaczenie.

Synchronizacja danych:

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk WSTECZ na zegarku, by zalogować się do aplikacji Flow.
  2. Wyświetlony zostanie komunikat Łączenie z urządzeniem, a następnie Łączenie z aplikacją.
  3. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Synchronizacja zakończona.

Zegarek synchronizuje się automatycznie z aplikacją Flow po zakończeniu treningu, jeżeli Twój telefon znajduje się w zasięgu Bluetooth. Po synchronizacji zegarka z aplikacją Flow, dane o aktywności i treningu zostaną również zsynchronizowane z serwisem internetowym Flow za pośrednictwem połączenia internetowego.

Pomoc techniczna i bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji Polar Flow znajdują się na stronie support.polar.com/en/support/Flow_app.

Synchronizacja danych z serwisem internetowym Flow za pomocą oprogramowania FlowSync

Synchronizacja danych z serwisem internetowym Flow jest możliwa po instalacji oprogramowania FlowSync. Przed próbą synchronizacji odwiedź stronę flow.polar.com/start, pobierz oprogramowanie FlowSync i zainstaluj je.

  1. Podłącz zegarek do komputera. Upewnij się, że oprogramowanie FlowSync zostało uruchomione.
  2. Na ekranie komputera pojawi się okno oprogramowania FlowSync, a następnie rozpocznie się synchronizacja danych.
  3. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji.

Po każdym podłączeniu zegarka do komputera oprogramowanie Polar FlowSync wyśle dane do serwisu internetowego Polar Flow i zsynchronizuje wszelkie ustawienia, które zostały edytowane. Jeżeli synchronizacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom oprogramowanie FlowSync za pomocą ikony na pulpicie (Windows) lub z folderu aplikacji (Mac OS X). Oprogramowanie FlowSync powiadomi Cię za każdym razem, gdy dostępna będzie aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

Jeżeli po podłączeniu zegarka do komputera zmienisz ustawienia w serwisie internetowym Flow, naciśnij przycisk synchronizacji w oprogramowaniu FlowSync, aby wysłać aktualne ustawienia do zegarka.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z serwisu internetowego Flow odwiedź stronę support.polar.com/en/support/flow.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z oprogramowania FlowSync, odwiedź stronę support.polar.com/en/support/FlowSync