Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Łączenie z urządzeniem mobilnym

Łączenie urządzenia mobilnego z zegarkiem

Przed połączeniem urządzenia mobilnego z zegarkiem musisz skonfigurować zegarek w serwisie internetowym lub aplikacji Polar Flow zgodnie z opisem w części Konfiguracja zegarka. Jeżeli zegarek został już wcześniej skonfigurowany z urządzeniem mobilnym, połączenie jest już ustanowione. Jeżeli zegarek został już skonfigurowany z komputerem i chcesz używać pulsometru w połączeniu z aplikacją Polar Flow, połącz zegarek i urządzenie mobilne w następujący sposób:

Przed przystąpieniem do łączenia z urządzeniem mobilnym:

 • pobierz aplikację Flow, korzystając z Apple App Store lub Google Play,
 • upewnij się, że funkcja Bluetooth w Twoim urządzeniu została włączona, a tryb samolotowy nie jest aktywny.
 • Jeżeli korzystasz z systemu Android: upewnij się, że w ustawieniach aplikacji Polar Flow włączona jest lokalizacja.

Aby przeprowadzić łączenie urządzenia mobilnego:

 1. Uruchom aplikację Flow na swoim urządzeniu mobilnym i zaloguj się za pomocą konta Polar utworzonego podczas konfiguracji zegarka.

  Jeżeli korzystasz z systemu Android: Jeżeli używasz też innych urządzeń Polar, które połączone są z aplikacją Flow, to upewnij się, że Vantage M ustawiony jest jako aktywne urządzenie w aplikacji Flow. Tylko wtedy aplikacja Flow będzie mogła połączyć się z Twoim zegarkiem. W aplikacji Flow przejdź do części Urządzenia i wybierz Vantage M.

 2. Na ekranie zegarka naciśnij i przytrzymaj przycisk WSTECZ w trybie wyświetlania czasu LUB przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Połącz i synchronizuj urz. telefon i naciśnij przycisk OK.
 3. Na zegarku wyświetlany jest komunikat Otwórz aplikację Flow i zbliż zegarek do telefonu.
 4. Gdy na urządzeniu mobilnym wyświetlony zostanie komunikat Żądanie łączenia Bluetooth, sprawdź, czy kod na urządzeniu mobilnym jest taki sam jak kod wyświetlany na zegarku.
 5. W urządzeniu mobilnym zaakceptuj prośbę połączenia przez Bluetooth.
 6. Potwierdź kod PIN na zegarku, naciskając OK.
 7. Po zakończeniu łączenia wyświetlany jest komunikat Łączenie gotowe.

Usuwanie połączeń

Aby usunąć połączone urządzenie mobilne:

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchron. > Łączenie z nowym urządzeniem i naciśnij przycisk OK.
 2. Wybierz urządzenie, które chcesz usunąć z listy i naciśnij przycisk OK.
 3. Wyświetlany jest komunikat Usunąć połączenie?. Potwierdź, naciskając OK.
 4. Po zakończeniu wyświetlony zostanie komunikat Usunięto połączenie.