Jesteś tutaj: Polar Flow > Planowanie treningu

Planowanie treningu

Możesz zaplanować swój trening i stworzyć własne cele treningowe w serwisie Polar Flow lub w aplikacji Polar Flow.

Tworzenie planu treningowego za pomocą Plannera sezonu

Planer sezonu w serwisie Flow to doskonałe narzędzie do tworzenia spersonalizowanego planu treningowego. Niezależnie od Twojego celu treningowego Polar Flow pomaga stworzyć kompletny plan pomagający osiągnąć ten cel. Planer sezonu znajduje się na karcie Programy w serwisie Polar Flow.

Polar Flow for Coach to darmowa zdalna platforma treningowa pozwalająca na zaplanowanie każdego szczegółu treningu, od planu na cały sezon po poszczególne sesje treningowe.

Tworzenie celu treningowego w aplikacji Polar Flow i serwisie Flow

Pamiętaj, że cele treningowe muszą być zsynchronizowane z zegarkiem za pomocą oprogramowania FlowSync lub aplikacji Flow przed ich rozpoczęciem. W czasie treningu zegarek podpowie Ci, jak osiągnąć wyznaczony cel.

Tworzenie celu treningowego w serwisie Polar Flow:

  1. Przejdź do ekranu Dziennik i kliknij Dodaj > Cel treningowy.

  2. W oknie Dodaj cel treningowy wybierz Sport i wprowadź następujące dane: Nazwa celu (maks. 45 znaków), Data i Godzina rozpoczęcia oraz Uwagi (opcjonalnie).

Wybierz typ celu treningowego spośród następujących opcji:

Tworzenie celu na podstawie ulubionego celu treningowego

Po utworzeniu celu i dodaniu go do Ulubionych, możesz użyć go jako szablonu dla podobnych celów. To ułatwia tworzenie celów treningowych. Dzięki temu nie musisz na przykład od początku tworzyć skomplikowanego celu treningu interwałowego.

Aby użyć istniejącej pozycji Ulubionych jako szablonu celu treningowego, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw kursor myszy nad datą w Dzienniku.
  2. Kliknij + Dodaj > Ulubiony cel i wybierz cel z listy Ulubione.


  3. Pozycja Ulubionych zostanie dodana do Twojego dziennika, jako zaplanowany cel na dany dzień. Domyślna planowana godzina celu treningowego to 18.00 (6.00 po południu).
  4. Możesz kliknąć cel w swoim Dzienniku i zmienić go według życzenia. Edycja celu w tym widoku nie zmienia oryginalnego Ulubionego celu.
  5. Kliknij Zapisz, aby zapisać zmiany.

Za pomocą strony Ulubione możesz edytować swoje ulubione cele treningowe i tworzyć nowe. Kliknij w górnym menu, aby przejść do strony Ulubione.

Synchronizacja celów z zegarkiem

Pamiętaj, aby zsynchronizować cele treningowe z serwisu Flow z zegarkiem, za pomocą FlowSync lub aplikacji Polar Flow. Jeśli ich nie zsynchronizujesz, będą widoczne tylko w Dzienniku lub na liście Ulubionych serwisu Flow.

Informacje na temat rozpoczynania sesji z celem treningowym są podane w punkcie Rozpoczynanie sesji treningowej.

Tworzenie celów treningowych w aplikacji Polar Flow

Aby utworzyć cel treningowy w aplikacji Polar Flow:

  1. Przejdź do Treningi i kliknij u góry strony.
  2. Wybierz typ celu treningowego spośród następujących opcji:

Zsynchronizuj zegarek z aplikacją Polar Flow, aby przenieść cele treningowe do zegarka.