Jesteś tutaj: Trening > Wstrzymanie/zakończenie sesji treningowej

Wstrzymanie/zakończenie treningu

  1. Naciśnij BACK, aby wstrzymać sesję treningową.
  2. Aby kontynuować trening, naciśnij OK. Aby zakończyć trening, przytrzymaj WSTECZ. Bezpośrednio po zakończeniu treningu na ekranie zegarka wyświetlone zostanie podsumowanie.

Jeżeli zakończysz trening po jego wstrzymaniu, czas liczony od momentu wstrzymania nie zostanie uwzględniony w łącznym czasie treningu.