Du er her: Kom i gang > Klokkevisninger og meny

Klokkevisninger og meny

Klokkevisninger

Vantage M-klokkevisningene forteller deg mye mer enn bare tiden. Du får mest mulig rettidig og relevant informasjon rett på klokkevisningen, inkludert aktivitetsstatus, status for kardiobelastning, pulsen din og de siste treningsøktene. Du kan rulle gjennom klokkevisningene med OPP- og NED-knappene, og åpne flere detaljer med OK-knappen.

Du kan velge mellom analog eller digital visning i Klokkeinnstillinger.

Tid

Elementær klokkevisning med tid og dato

 

Aktivitet

Sirkelen rundt klokkevisningen og prosentandelen under tiden og datoen viser fremgangen din mot det daglige aktivitetsmålet ditt. Sirkelen fylles opp med en lys blå farge mens du er aktiv.

I tillegg, når du åpner detaljene, kan du se følgende detaljer om den samlede aktiviteten for dagen:

  • Antall steg du har akkumulert så langt. Mengden og typen kroppsbevegelser registreres og konverteres til en beregning av antall steg.
  • Aktiv tid gir deg informasjon om den kumulative tiden med kroppsbevegelser som er bra for helsen din.
  • Kalorier du har brent gjennom trening, aktiviteter og BMR (Basale metabolske rate: den minste metabolske aktiviteten som kreves for å opprettholde grunnleggende vitale funksjoner).

Du finner mer informasjon under 24/7 Aktivitetssporing.

 

Status kardiobelastning

Status for kardiobelastning ser på forholdet mellom korttidsbelastning (Belastning) og langtidsbelastning (Toleranse) og vil på grunnlag av det fortelle deg om statusen din for treningsbelastning er underbelastet, opprettholdt, produktiv eller overbelastet.

I tillegg, når du åpner detaljene, kan du se de numeriske verdiene for status for kardiobelastning, belastning og toleranse, samt en skriftlig beskrivelse av status for kardiobelastning.

  • Den numeriske verdien for status for kardiobelastning er belastning dividert på toleranse.
  • Belastning viser i hvor stor grad du har belastet deg med trening i det siste. Funksjonen viser gjennomsnittlig daglig kardiobelastning fra de siste sju dagene.
  • Toleranse beskriver hvor forberedt du er på å tåle kardiotrening.Den viser den gjennomsnittlige daglige kardiobelastningen for de siste 28 dagene.
  • Skriftlig beskrivelse av status for kardiobelastning.

Du finner mer informasjon under Training Load Pro.

 

Puls

Når du bruker funksjonen for kontinuerlig pulsmåling, måler klokken kontinuerlig pulsen din og viser den på klokkedisplayet for puls.

Du kan kontrollere dagens høyeste og laveste pulsavlesning og også se hva den laveste pulsavlesningen fra forrige natt var. Du kan aktivere eller deaktivere den kontinuerlige pulsmålingen på klokken din i Innstillinger > Generelle innstillinger > Kontinuerlig pulsmåling.

Du finner mer informasjon under Kontinuerlig pulsfunksjon.

Hvis du ikke bruker funksjonen for kontinuerlig pulsmåling, kan du likevel raskt kontrollere din nåværende puls uten å starte en treningsøkt. Bare fest klokkereimen, velg denne klokkevisningen og trykk på OK. Da får du opp den nåværende pulsen din etter noen sekunder. Gå tilbake til klokkedisplayet for puls ved å trykke på TILBAKE.

 

Siste treningsøkter

Se tiden som er gått siden den siste treningsøkten din samt aktiviteten for økten.

I tillegg kan du ved å åpne detaljene se sammendragene fra treningsøktene dine fra de siste 14 dagene. Bla gjennom treningsøkten som du vil se med OPP/NED og trykk OK for å åpne sammendraget. Du finner mer informasjon under Treningssammendrag.

 

Nightly Recharge

Når du våkner, kan du se Nightly Recharge-statusen din. Nightly Recharge-statusen forteller deg hvor gjenoppbyggende sist natt var. Nightly Recharge kombinerer informasjon om hvor godt det autonome nervesystemet ditt (ANS) falt til ro i løpet av de første søvntimene (ANS-verdi) og hvor godt du sov (søvnverdi).

Funksjonen er som standard slått av. Batteriet vil tappes raskere dersom du holder funksjonen for kontinuerlig pulsmåling aktivert hele tiden. Kontinuerlig pulsmåling må være aktivert for at Nightly Recharge skal fungere. Hvis du vil spare batteriet og fortsatt bruke Nightly Recharge, kan du angi at kontinuerlig pulsmåling bare skal være på om natten i klokkeinnstillingene.

Du finner mer informasjon under Nightly Recharge™ måling av restitusjon eller Sleep Plus Stages™ søvnregistrering.

 

FitSpark-klokkevisning

Klokken foreslår de mest passende treningsmålene for deg basert på treningshistorikken din, kondisjonsnivået ditt og nåværende restitusjonsstatus. Trykk på OK for å se alle foreslåtte treningsmål. Velg ett av de foreslåtte treningsmålene for å se detaljert informasjon om treningsmålet.

Du finner mer informasjon under FitSpark daglig treningsveileder.

Merk at de forskjellige utseendene på klokken og det de inneholder, ikke kan redigeres.

Meny

Gå inn på menyen ved å trykke på TILBAKE og bla gjennom menyen ved å trykke på OPP eller NED. Bekreft valgene med OK-knappen, og gå tilbake med TILBAKE-knappen.

Start trening

Herfra kan du starte treningsøktene dine. Trykk på OK for å gå inn i førtreningsmodus og bla fram til den sportsprofilen som du vil bruke.

Du kan også gå inn i førtreningsmodus i ved å trykke på og holde nede OK i tidsvisningen.

Se Start en treningsøkt for detaljerte instruksjoner.

Serene veiledede pusteøvelser

Velg først Serene og deretter Start øvelsen for å starte pusteøvelsen.

Du finner mer informasjon under Serene™ veiledede pusteøvelser.

Tidtakere

I Tidtakere finner du en stoppeklokke og en nedtellingstidtaker.

Stoppeklokke

Trykk på OK for å starte stoppeklokken. Trykk på OK for å legge til en etappe. Trykk på TILBAKE for å pause stoppeklokken.

Nedtellingstidtaker

Du stille inn nedtellingstidtakeren til å telle ned fra en forhåndsinnstilt tid. Velg Still inn tidtaker, still inn nedtellingstiden og trykk på OK for å bekrefte. Når du er klar, velger du Start og trykker på OK for å starte nedtellingen.

Nedtellingstidtakeren legges til på den grunnleggende klokkevisningen med tid og dato.

Når nedtellingen er slutt, varsler klokken deg ved å vibrere. Trykk på OK for å starte tidtakeren på nytt, eller trykk på TILBAKE for å avbryte og gå tilbake til tidsvisning.

Under trening kan du bruke intervalltidtaker og nedtellingstidtaker. Legg til tidtakervisningene i treningsvisningene under sportsprofilinnstillingene i Flow, og synkroniser innstillingene til klokken. For mer informasjon om bruk av tidtakere under trening, se Under trening.

Kondisjonstest

Mål kondisjonsnivået ditt på en enkel måte med måling av pulsen på håndleddet mens du ligger ned og slapper av.

Du finner mer informasjon under Kondisjonstest med måling av pulsen på håndleddet.

Innstillinger

Innstillinger

Du kan redigere følgende innstillinger på klokken:

I tillegg til innstillingene som er tilgjengelige på klokken, kan du også redigere sportsprofilene i Polar Flow-nettjenesten og -appen. Tilpass klokken din til deg selv med dine egne favorittaktiviteter og den informasjonen du ønsker å følge under treningsøktene dine. Du finner mer informasjon under Sportsprofiler i Flow.