Du er her: Trening > Under trening

Under trening

Bla gjennom treningsvisningene

Under trening kan du bla gjennom treningsvisningene med OPP/NED. Legg merke til at de tilgjengelige treningsvisningene og informasjonen du ser på i treningsvisningene avhenger av hvilken sport du har valgt, og av redigeringen av den valgte sportsprofilen.

Du kan legge til sportsprofiler på klokken din og definere innstillingene for hver sportsprofil i Polar Flow-appen og nettjenesten. Du kan opprette skreddersydde treningsvisninger for hver sportsaktivitet og velge hvilke data du vil se under treningsøktene dine. Du finner mer informasjon under Sportsprofiler i Flow.

For eksempel kan treningsvisningene dine ha følgende informasjon:

Pulsfrekvens og ZonePointer pulsfrekvens

Distanse

Varighet

Tempo/Hastighet

Pulsfrekvens og ZonePointer pulsfrekvens

Varighet

Kalorier

Nedstigning

Din nåværende høyde

Stigning

Maksimumspuls

Pulsgraf og din nåværende puls

Gjennomsnittspuls

Klokkeslett

Varighet

Stille inn tidtakere

Før du kan bruke tidtakere under trening, må du legge til tidtakerne i treningsvisningene. Du kan gjøre dette enten ved å slå på tidtakervisning for gjeldende treningsøkt på hurtigmenyen eller ved å legge til tidtakerne i treningsvisningene i relevant sportsprofil under sportsprofilinnstillingene for Flow-nettjenesten og synkronisere innstillingene til klokken din.

Du finner mer informasjon under Sportsprofiler i Flow.

 

Intervalltidtaker

Hvis du slår på tidtakervisning for treningsøkten på hurtigmenyen, starter tidtakeren når du starter treningsøkten. Du kan stoppe tidtakeren og starte en ny tidtaker som beskrevet nedenfor.

Hvis du har lagt til tidtakeren i treningsvisningene for sportsprofilen du bruker, kan du starte tidtakeren slik:

 1. Bla til visningen Intervalltidtaker, og trykk på og hold inne OK. Velg Start for å bruke en tidligere innstilt tidtaker, eller opprett en ny tidtaker i Still inn intervalltidtaker:
 2. Velg Tidsbasert eller Distansebasert: Tidsbasert: Angi minutter og sekunder for tidtakeren, og trykk på OK. Distansebasert: Still inn distansen for tidtakeren, og trykk på OK.
 3. Still inn annen tidtaker? vises. Trykk på OK for å stille inn en annen tidtaker.
 4. Når du er klar, velger du Start for å starte intervalltidtakeren. På slutten av hvert intervall varsler klokken deg ved å vibrere.

Stopp tidtakeren ved å trykke på og holde inne OK, og velge Stopp tidtaker.

Nedtellingstidtaker

Hvis du slår på tidtakervisning for treningsøkten på hurtigmenyen, starter tidtakeren når du starter treningsøkten. Du kan stoppe tidtakeren og starte en ny tidtaker som beskrevet nedenfor.

Hvis du har lagt til tidtakeren i treningsvisningene for sportsprofilen du bruker, starter du tidtakeren slik:

 1. Bla til visningen Nedtellingstidtaker, og trykk på og hold inne OK.
 2. Velg Start for å bruke en tidtaker du har stilt inn, eller velg Still inn tidtaker for å stille inn en ny nedtellingstid. Når du er klar, velger du Start for å starte nedtellingstidtakeren.
 3. Når nedtellingen er slutt, varsler klokken deg ved å vibrere. Hvis du vil starte nedtellingstidtakeren på nytt, trykker du på og holder inne OK, og velger Start.

Stopp tidtakeren ved å trykke på og holde inne OK, og velge Stopp tidtaker.

Låse en puls- eller hastighetssone

Du kan bruke ZoneLock-funksjonen til å låse sonen du for øyeblikket befinner deg i, basert på puls eller hastighet/tempo. Hvis du bruker en separat wattmåler for løping eller sykling sammen med klokken, kan du også bruke funksjonen som låser effektsonen. ZoneLock-funksjonen hjelper deg med å passe på at du holder deg i den valgte sonen under trening uten å måtte sjekke klokken. Hvis du går utenfor den låste sonen under trening, varsler klokken deg med en vibrasjon.

Vil du bruke ZoneLock for å låse hastighets-/tempo- eller effektsone, må du legge treningsvisningene for hastighets-/tempograf eller effektgraf i fullskjerm til i sportsprofilene som du vil bruke ZoneLock i, fra sportsprofilinnstillingene i Flow.

Låse en pulssone

Slik låses pulssonen som du for øyeblikket befinner deg i: trykk på og hold OK i en visning som viser puls.

Sonen låses opp igjen ved å trykke på og holde OK-knappen nede.

Låse en hastighet/tempo-sone

Slik låses hastighet/tempo-sonen som du for øyeblikket befinner deg i: trykk på og hold OK i fullskjermvisningen av Hastighet/tempo-diagrammet.

Sonen låses opp igjen ved å trykke på og holde OK-knappen nede.

Låse en effektsone

Slik låses effektsonen som du for øyeblikket befinner deg i: trykk på og hold OK i fullskjermvisningen av effektdiagrammet.

Sonen låses opp igjen ved å trykke på og holde OK-knappen nede.

Markér en etappe

Trykk på OK for å markere en etappe. Etapper kan også tas automatisk. I sportsprofilinnstillinger i Polar Flow-appen eller -nettjenesten kan du sette Automatisk etappe til Etappedistanse, Etappevarighet eller Stedsbasert. Hvis du velger Etappedistanse, må du angi distansen som skal markere hver etappe. Hvis du velger Etappevarighet, må du angi varigheten som skal markere hver etappe. Hvis du velger Stedsbasert, markeres det som en ny etappe hver gang du ankommer punktet der du startet økten.

Bytt aktivitet under en multisportsøkt

Trykk TILBAKE, og velg den aktiviteten du vil bytte til. Bekreft valget ditt med OK.

Trening med et mål

Hvis du har opprettet et hurtigmål basert på varighet, distanse eller kalorier i Flow-appen eller nettjenesten og synkronisert denne med klokken har du følgende visning som standard første treningsvisning:

Hvis du har opprettet et mål basert på varighet eller distanse, kan du se hvor mye av målet du fortsatt har igjen før du når det.

ELLER

Hvis du har opprettet et mål basert på kalorier, kan du se hvor mange kalorier du har igjen å brenne for å nå målet ditt.

Hvis du har opprettet et fasebasert treningsmål i Flow-appen eller nettjenesten og synkronisert denne med klokken har du følgende visning som standard første treningsvisning:

 • Avhengig av den valgte intensiteten, kan du se enten pulsen din eller hastighet/tempo og den nedre og øvre pulsen eller hastighet/tempo-grensen for den aktuelle fasen.
 • Fasenavn og fasenummer/totalt antall faser.
 • Varighet/distanse dekket så langt
 • Mål varighet/distanse av den aktuelle fasen

Se Planlegge treningen for instrukser for å opprette treningsmål.

Endre fase i løpet av en fasebasert økt

Fasen vil bytte automatisk etter at du er ferdig med en fase. Klokken varsler deg ved å vibrere når fasen byttes.

Se informasjon om treningsmål

For å se informasjonen om treningsmål under treningen, trykk og hold OK på treningsmålvisningen.

Varsler

Hvis du trener utenfor de planlagte pulssonene eller hastighets-/temposonene vil klokken varsle deg med en vibrasjon.