Du er her: Innstillinger > Skjermikoner

Skjermikoner

Flymodus er på. I flymodus kuttes all trådløs kommunikasjon fra klokken. Du kan fortsatt bruke den, men du kan ikke synkronisere dataene dine med Polar Flow-mobilappen eller bruke klokken med trådløst tilbehør.

Ikke forstyrr-modus er på. Når Ikke forstyrr er slått på, vibrerer ikke klokken når du mottar varsler eller anrop (den røde prikken vises fortsatt nederst til venstre på skjermen). Bevegelsen for aktivering av bakgrunnslys er også deaktivert.

Når Ikke forstyrr er slått på, vibrerer ikke klokken når du mottar du varsler eller anrop (den røde prikken vises fortsatt nederst til venstre på skjermen). Bevegelsen for aktivering av bakgrunnslys er også deaktivert.

Alarm er slått på. Du kan slå på alarmen i Innstillinger > Klokkeinnstillinger.

Den tilkoblede telefonen er frakoblet, og du har slått på varsler. Sjekk at telefonen er innenfor Bluetooth-rekkevidden til klokken, og at Bluetooth er slått på på telefonen.

Tastelås er slått på. Du kan låse opp alle tastene ved å trykke på og holde inne LYS-knappen.