Du er her: Trening > Hurtigmeny

Hurtigmeny

Du kan få tilgang til hurtigmenyen med LYS-knappen fra førtreningsmodus, under en økt når den er midlertidig stanset og under overgangsmodus i multisportøkter.

Alternativene som vises på hurtigmenyen, avhenger av sportsaktiviteten du har valgt, og om du bruker GPS.

 

Bakgrunnslys:

Sett Bakgrunnslys alltid på-funksjonen eller Av. Hvis du velger Alltid på, vil klokkevisningen være opplyst i løpet av hele treningsøkten. Innstillingen for bakgrunnslys går automatisk tilbake til Av når du har fullført treningsøkten. Vær oppmerksom på at Alltid på-innstillingen vil tappe batteriet mye raskere enn standardinnstillingen.

  Våre forslag:

Under Våre forslag finner du daglige treningsforslag fra FitSpark.

 

Bassenglengde:

Det er viktig at du velger riktig bassenglengde når du bruker Svømming/Svømmebasseng-profilen, siden dette påvirker beregningen av tempo, distanse og svømmetak, i tillegg til SWOLF-resultatet. Trykk på OK for å få tilgang til innstillingen Bassenglengde og endre om nødvendig tidligere angitt bassenglengde. Standardlengdene er 25 meter, 50 meter og 25 yards, men du kan også angi en egendefinert lengde manuelt. Minimumslengden som kan velges er 20 meter/yards.

Bassenglengde-innstillingen er bare tilgjengelig i førtreningsmodus på hurtigmenyen.

  Kalibrere wattmåler:

Velg en av sportsprofilene for sykling og vekk opp senderen ved å rotere kranken. Velg deretter Kalibrer wattmåler på hurtigmenyen, og følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere sensoren. Se produsentens instruksjoner for kalibreringsinstruksjoner som er spesifikke for din wattmåler.

Dette alternativet vises bare hvis du har koblet en wattmåler til klokken.

  Kalibrere løpesensor:

Det er to måter å manuelt kalibrere løpesensoren på via hurtigmenyen. Velg en av sportsprofilene for løping og velg deretter Kalibrere løpesensor > Kalibrere ved å løpe eller Kalibreringsfaktor.

  • Kalibrer ved å løpe: Start treningsøkten og løp en kjent distanse. Distansen må være over 400 meter. Når du har løpt distansen, trykker du på OK for å ta en runde. Angi den virkelige distansen du har løpt, og trykk på OK. Kalibreringsfaktoren oppdateres.
    Vær oppmerksom på at intervalltidtakeren ikke kan brukes under kalibreringen. Hvis du har satt intervalltidtakeren på, vil klokken be deg om å slå den av for å aktivere manuell kalibrering av løpesensor. Du kan slå på tidtakeren fra hurtigmenyen i pausemodus etter kalibrering.
  • Kalibreringsfaktor: Sett kalibreringsfaktoren manuelt hvis du vet hvilken faktor som gir deg nøyaktig distanse.

Du finner detaljerte anvisninger om manuell og automatisk kalibrering av en løpesensor i Kalibrere en Polar-løpesensor med Vantage V/Vantage M.

Dette alternativet vises bare hvis du har koblet en løpesensor til klokken.

  Favoritter:

I Favoritter finner du treningsmål du har lagret som favoritter i Flow-nettjenesten og synkronisert til klokken. Velg et favorittreningsmål du vil bruke. Når valget er gjort, går klokken tilbake til førtreningsmodus hvor du kan starte treningsøkten.

Du finner mer informasjon under Favoritter.

  Løpstempo:

Løpstempo-funksjonen hjelper deg til å holde stabilt tempo og nå tidsmålet ditt for en angitt distanse. Bestem et tidsmål for en distanse – for eksempel 45 minutter for en 10 000 meter, og følg med på hvor langt bak eller foran skjemaet du ligger. Du kan også sjekke hvilket jevnt tempo eller hvilken jevn hastighet du må holde, for å nå målet.

Løpstempo kan angis i Vantage. Velg distanse og måltid, og du er klar til å begynne. Du kan også angi et mål for Løpstempo i Flow-nettjenesten eller -appen og synkronisere det med klokken.

Du finner mer informasjon under Løpstempo.

 

Intervalltidtaker:

Du kan stille inn tids- og/eller distansebaserte intervalltidtakere for å ta den nøyaktige tiden på trenings- og restitusjonsfaser under intervalltreningsøkter.

Du legger til en intervalltidtaker i treningsvisningene for økten ved å velge Tidtaker for denne økten > . Du kan bruke en tidligere innstilt tidtaker eller opprette en ny tidtaker ved å gå tilbake til hurtigmenyen og velge Intervalltidtaker > Still inn intervalltidtaker:

  1. Velg Tidsbasert eller Distansebasert: Tidsbasert: Angi minutter og sekunder for tidtakeren, og trykk på OK. Distansebasert: Still inn distansen for tidtakeren, og trykk på OK. Still inn annen tidtaker? vises. Trykk på OK for å stille inn en annen tidtaker.
  2. Når du er ferdig, går klokken tilbake til førtreningsmodus hvor du kan starte treningsøkten. Tidtakeren starter når du starter treningsøkten.

Du finner mer informasjon under Under trening.

  Nedtellingstidtaker:

Du legger til en nedtellingstidtaker i treningsvisningene for økten ved å velge Tidtaker for denne økten > . Du kan bruke en tidligere innstilt tidtaker eller opprette en ny tidtaker ved å gå tilbake til hurtigmenyen og velge Nedtellingstidtaker > Still inn tidtaker. Still inn nedtellingstiden, og trykk på OK for å bekrefte. Når du er ferdig, går klokken tilbake til førtreningsmodus hvor du kan starte treningsøkten. Tidtakeren starter når du starter treningsøkten.

Du finner mer informasjon under Under trening.

  Tilbake til start:

Funksjonen Tilbake til start veileder deg tilbake til utgangspunktet for økten. Du legger til visningen Tilbake til start i treningsvisningene for gjeldende treningsøkt ved å velge Tilbake til start på, og trykke på OK.

Du finner mer informasjon under Tilbake til start.

Funksjonen Tilbake til start er bare tilgjengelig hvis GPS er aktivert for sportsprofilen.

Når du velger et treningsmål for økten, vises Favoritter-alternativet som utilgjengelig på hurtigmenyen. Dette er fordi du bare kan velge ett mål for økten. Hvis du velger det utilgjengelige alternativet, blir du spurt om du vil endre målet. Bekreft med OK for å velge et annet mål.