Du er her: Funksjoner > Hastighetssoner

Hastighetssoner

Med hastighets-/fartssonene kan du enkelt velge eller overvåke hastigheten eller farten din i løpet av økten, og du kan justere hastigheten/farten for å oppnå ønsket treningseffekt. Sonene kan brukes til å tilpasse effektiviteten for treningen din i løpet av øktene, og dette kan legge til rette for variert trening med ulike treningsintensiteter for optimale effekter.

Innstillinger for hastighetssoner

Innstillingene for hastighetssoner kan justeres i Flow-nettjenesten. Det finnes fem ulike soner, og sonegrensene kan justeres manuelt, eller du kan bruke standardsonene. Sonene er sportsspesifikke, slik at du kan justere sonene slik at de passer til hver sportsaktivitet. Sonene er tilgjengelige i løpesport (inkludert lagsport som innebærer løping), sykkelsport samt roing og kanopadling.

Standard

Hvis du velger Standard, kan du ikke endre grensene. Standardsonene er et eksempel på hastighets-/fartssoner for en person med et relativt høyt kondisjonsnivå.

Fri

Hvis du velger Fri, kan alle grenser endres. Hvis du har testet dine faktiske terskler, for eksempel anaerobe og aerobe terskler, eller øvre og nedre melkesyreterskler, kan du trene med soner basert på dine individuelle terskler for hastighet eller fart. Vi anbefaler at du angir din anaerobe terskel for hastighet og fart som minimum for sone 5. Hvis du også bruker aerob terskel, angir du denne som minimum for sone 3.

Treningsmål med hastighetssoner

Du kan opprette treningsmål basert på hastighets-/fartssoner. Etter synkronisering av målene via FlowSync, mottar du veiledning fra treningsenheten din under trening.

Under trening

Under treningen kan du se hvilken sone du for øyeblikket trener i og tiden du har tilbrakt i hver sone.

Etter trening

I treningssammendraget på klokken din ser du en oversikt over tiden du har tilbrakt i hver hastighetssone. Etter synkronisering kan du se detaljert, visuell hastighetssoneinformasjon i Flow-nettjenesten.