Du er her: Funksjoner > Kompatible sensorer > Oppretting av en tilkobling mellom sensorer og klokken

Oppretting av en tilkobling mellom sensorer og klokken

Slik kobler du en pulssensor til klokken

Hvis du har på deg en Polar-pulssensor som er koblet til klokken, måler ikke klokken pulsen fra håndleddet.

 1. Ha på deg den fuktede pulssensoren.
 2. Gå til Generelle innstillinger > Koble til og synkroniser > Koble til annen enhet på klokken, og trykk på OK.
 3. Berør pulssensoren med klokken, og vent til den blir funnet.
 4. Når pulssensoren er funnet, vises enhets-ID-en, for eksempel Polar H10 xxxxxxxx. Trykk på OK for å starte tilkoblingen.
 5. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Slik kobler du en løpesensor til klokken

 1. Gå til Generelle innstillinger > Koble til og synkroniser > Koble til annen enhet på klokken, og trykk på OK.
 2. Klokken begynner å søke etter sensoren din. Berør sensoren med klokken, og vent til den blir funnet.
 3. Når sensoren er funnet, vises enhets-ID-en. Trykk på OK for å starte tilkoblingen.
 4. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Kalibrere løpesensor

Det er to måter å manuelt kalibrere løpesensoren på via hurtigmenyen. Velg en av sportsprofilene for løping og velg deretter Kalibrere løpesensor > Kalibrere ved å løpe eller Kalibreringsfaktor.

 • Kalibrer ved å løpe: Start treningsøkten og løp en kjent distanse. Distansen må være over 400 meter. Når du har løpt distansen, trykker du på OK for å ta en runde. Angi den virkelige distansen du har løpt, og trykk på OK. Kalibreringsfaktoren oppdateres.
  Vær oppmerksom på at intervalltidtakeren ikke kan brukes under kalibreringen. Hvis du har satt intervalltidtakeren på, vil klokken be deg om å slå den av for å aktivere manuell kalibrering av løpesensor. Du kan slå på tidtakeren fra hurtigmenyen i pausemodus etter kalibrering.
 • Kalibreringsfaktor: Sett kalibreringsfaktoren manuelt hvis du vet hvilken faktor som gir deg nøyaktig distanse.

Du finner detaljerte anvisninger om manuell og automatisk kalibrering av en løpesensor i Kalibrere en Polar-løpesensor med Vantage V/Vantage M.

Slik kobler du en sykkelsensor til klokken

Før du kobler til en frekvensmåler, en hastighetssensor eller en wattmåler fra en tredjepart, må du kontrollere at sensorene er korrekt installert. Du finner mer informasjon om installasjon i brukerhåndbøkene for sensorene.

Hvis du skal koble til en wattmåler fra en tredjepart, må du kontrollere at du har den nyeste programvaren både på klokken og sensoren. Hvis du har to effektsendere, må du koble til én sender om gangen. Når du har koblet til den første senderen, kan du umiddelbart koble til den andre. Kontroller enhets-ID-en på baksiden av hver sender for å forsikre deg om at du finner de riktige senderne fra listen.

 1. Gå til Generelle innstillinger > Koble til og synkroniser > Koble til annen enhet på klokken, og trykk på OK.
 2. Klokken begynner å søke etter sensoren din. Frekvensmåler: Roter pedalene et par ganger for å aktivere måleren. Et blinkende rødt lys på sensoren indikerer at sensoren er aktivert. Hastighetssensor: Roter hjulet et par ganger for å aktivere sensoren. Et blinkende rødt lys på sensoren indikerer at sensoren er aktivert. Wattmåler fra tredjepart: Roter pedalene for å aktivere senderne.
 3. Når sensoren er funnet, vises enhets-ID-en. Trykk på OK for å starte tilkoblingen.
 4. Tilkobling fullført vises når du er ferdig.

Sykkelinnstillinger

 1. Sensor koblet til: vises. Velg Sykkel 1, Sykkel 2 eller Sykkel 3. Bekreft med OK.
 2. Angi hjulstørrelse vises hvis du koblet til en hastighetssensor eller en wattmåler som måler hastighet. Angi størrelsen, og trykk på OK.
 3. Kranklengde: Angi kranklengden i millimeter. Innstillingen er bare synlig hvis du koblet til en wattmåler.

Måling av hjulstørrelsen

Innstilling av hjulstørrelse er en forutsetning for nøyaktig sykkelinformasjon. Du kan finne hjulstørrelsen på sykkelen på to måter:

Metode 1

 • Mål hjulet manuelt for å få et mest mulig nøyaktig resultat.
 • Bruk ventilen til å merke av punktet der hjulet er i kontakt med bakken. Trekk en strek langs bakken for å markere dette punktet. Trill sykkelen fremover på flat grunn til hjulet har gjort nøyaktig en runde. Dekket skal være loddrett i forhold til bakken. Trekk en strek til langs bakken ved ventilen for å markere en full runde. Mål avstanden mellom de to strekene.
 • For å få helt riktig hjulomkrets må du trekke fra 4 mm for å ta høyde for vekten din på sykkelen.

Metode 2

Se etter diameteren i tommer eller i ETRTO-merket på hjulet. Finn tilsvarende hjulstørrelse i millimeter i høyre kolonne i tabellen.

ETRTO Hjuldiameter (tommer) Hjulstørrelsesinnstilling (mm)
25-559 26 x 1,0 1884
23-571 650 x 23C 1909
35-559 26 x 1,50 1947
37-622 700 x 35C 1958
52-559 26 x 1,95 2022
20-622 700 x 20C 2051
52-559 26 x 2,0 2054
23-622 700 x 23C 2070
25-622 700 x 25C 2080
28-622 700 x 28 2101
32-622 700 x 32C 2126
42-622 700 x 40C 2189
47-622 700 x 47C 2220

Hjulstørrelsene i tabellen er veiledende, ettersom hjulstørrelsen avhenger av hjultypen og lufttrykket.

Kalibrering av wattmåler for sykling

Du kan kalibrere sensoren fra hurtigmenyen. Velg først en av sportsprofilene for sykling og aktiver senderen ved å rotere kranken. Velg deretter Kalibrer wattmåler på hurtigmenyen, og følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere sensoren. Se produsentens instruksjoner for kalibreringsinstruksjoner som er spesifikke for din wattmåler.

Slik sletter du en tilkobling

Slett en tilkobling til en sensor eller mobil enhet på følgende måte:

 1. Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Tilkoblede enheter, og trykk på OK.
 2. Velg enheten du vil fjerne fra listen, og trykk på OK.
 3. Fjerne tilkobling? vises. Bekreft ved å trykke på OK.
 4. Tilkobling fjernet vises etter at du er ferdig.