Du er her: Kom i gang > Tilkobling av en mobil enhet

Slik kobler du en mobil enhet til klokken

Før du kan koble til en mobil enhet til klokken må du konfigurere klokken i Polar Flow-nettjenesten eller med Polar Flow mobil-appen som beskrevet i kapittel Konfigurasjon av klokken. Hvis du utførte konfigurasjonen av klokken med en mobil enhet, er klokken allerede koblet til. Hvis du utførte konfigurasjonen med en datamaskin og vil bruke klokken med Polar Flow-appen, kobler du klokken til den mobile enheten din på følgende måte:

Før tilkobling av en mobil enhet:

 • Last ned Flow-appen fra App Store eller Google Play.
 • Kontroller at Bluetooth er aktivert på den mobile enheten din, og at flymodus er deaktivert.
 • Android-brukere: sørg for at stedstjenesten er aktivert for Polar Flow-appen i telefonens app-konfigurasjon.

Koble til en mobil enhet på følgende måte:

 1. Åpne Flow-appen på den mobile enheten og logg deg på med Polar-kontoen din, som du opprettet under konfigurasjonen av klokken.

  Android-brukere: Hvis du har andre Polar-enheter i bruk som er kompatible med Flow-appen må du kontrollere at Vantage M er valgt som aktiv enhet i Flow-appen. På denne måten kan Flow-appen koble seg til klokken. I Flow-appen, gå til Enheter and velg Vantage M.

 2. Trykk og hold TILBAKE i tidsmodus på klokken ELLER gå til Innstillinger > Generelle innstillinger: > Koble til og synkroniser > Koble til og synkroniser telefon og trykk OK.
 3. Åpne Flow-appen og plasser klokken nær til telefonen vises på skjermen på klokken.
 4. Når bekreftelsesmeldingen for forespørselen om Bluetooth-tilkobling vises på mobilenheten, sjekk at koden som vises på mobilenheten er lik koden som vises på klokken.
 5. Godta forespørselen om Bluetooth-tilkobling på den mobile enheten.
 6. Bekreft Pin-koden på klokken ved å trykke på OK.
 7. Tilkobling ferdig vises etter at tilkoblingen er fullført.

Slik sletter du en tilkobling

Slik sletter du en tilkobling til en mobil enhet:

 1. Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Kobl. og synkr. > Tilkoblede enheter, og trykk på OK.
 2. Velg enheten du vil fjerne fra listen, og trykk på OK.
 3. Fjerne tilkobling? vises. Bekreft ved å trykke på OK.
 4. Tilkobling fjernet vises etter at du er ferdig.