Du er her: Funksjoner > Telefonvarsler

Telefonvarsler

Telefonvarsler-funksjonen lar deg få meldinger om innkommende samtaler, meldinger og varsler fra appene du har på telefonen, på klokken. Du får de samme varslene på klokken som på telefonen. Telefonvarsler er tilgjengelige for telefoner med iOS og Android.

For å bruke telefonvarsler må du ha en telefon med Flow-appen installert, og den må også kobles til klokken. Instruksjoner finner du i artikkelen Slik kobler du en mobil enhet til klokken.

Slå på telefonvarsler

Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Telefonvarsler på klokken for å slå dem på. Slå telefonvarsler Av eller På når du ikke trener. Vær oppmerksom på at du ikke kommer til å motta varsler under treningsøkter.

Du kan også slå på telefonvarsler i enhetsinnstillingene til Polar Flow-appen. Når du har slått på varslene, synkroniserer du klokken med Flow-appen.

Vær oppmerksom på at når telefonvarsler er slått på, vil batteriet på klokken og telefonen gå tom fortere ettersom Bluetooth hele tiden er slått på.

Ikke forstyrr

Hvis du vil deaktivere telefonvarsler og samtalevarsler i en bestemt periode, kan du slå på Ikke forstyrr. Når funksjonen er aktivert, får du ingen varsler eller anropsvarsler i tidsperioden du har angitt.

Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Ikke forstyrr på klokken. Velg Av, eller På (22.00–7.00), og perioden når Ikke forstyrr skal gjelde. Angi Begynner kl. og Slutter kl. for perioden.

Vise varsler

Når du mottar et varsel, vibrerer klokken og en rød prikk vises nederst til venstre på displayet. Vis varselet ved å trykke på TILBAKE og velge Varsler eller ved å vri på håndleddet og se på klokken.

Når du mottar et anrop, vibrerer klokken og viser deg hvem som ringer. Du kan også svare på eller avslå samtalen med klokken.

Telefonvarsler kan fungere forskjellig avhengig av hva slags Android-telefon du har.