Du er her: Trening > Legg inn en pause i / stopp en treningsøkt

Legge inn en pause i / stoppe en treningsøkt

  1. Trykk på TILBAKE for å legge inn en pause i treningsøkten.
  2. Trykk på OK for å gjenoppta treningen. Trykk på og hold nede TILBAKE for å stoppe økten. Du får umiddelbart et sammendrag av treningsøkten din på klokken etter at du har avsluttet treningen.

Hvis du stopper økten etter at den er satt på pause, vil ikke total treningstid inkludere tiden som har gått etter at pausen ble lagt inn.