Du er her: Funksjoner > Smart Coaching > Kontinuerlig pulsmåling

Kontinuerlig pulsmåling

Funksjonen for kontinuerlig pulsmåling måler pulsen din hele døgnet. Den muliggjør mer nøyaktig måling av daglig kaloriforbruk og generell aktivitet, ettersom også fysisk aktivitet som involverer svært lite håndleddbevegelse, for eksempel sykling, kan måles.

Kontinuerlig pulsmåling på klokken din

Du kan aktivere eller deaktivere den kontinuerlige pulsmålingen eller velge Bare om natten-modus på klokken din, i Innstillinger > Generelle innstillinger > Kontinuerlig pulsmåling. Hvis du velger Bare om natten-innstillingen, bør du angi at pulsmålingen skal begynne ved det tidligste klokkeslettet du pleier å legge deg.

Funksjonen er som standard slått av. Batteriet vil tappes raskere dersom du holder funksjonen for kontinuerlig pulsmåling aktivert hele tiden. Kontinuerlig pulsmåling må være aktivert for at Nightly Recharge skal fungere. Hvis du vil spare batteriet og fortsatt bruke Nightly Recharge, kan du angi at kontinuerlig pulsmåling bare skal være på om natten.

Bruk OPP- og NED-knappene i tidsvisning for å navigere til klokkevisningen for puls. Trykk på OK for å åpne en detaljert visning.

Når funksjonen er på, måler klokken kontinuerlig pulsen din og viser den på klokkedisplayet for puls. Når du åpner detaljene, kan du kontrollere dagens høyeste og laveste pulsavlesning og også se hva den laveste pulsavlesningen fra forrige natt var.

Klokken sporer pulsen din i intervaller på fem minutter og registrerer dataene for senere analyse i Flow-appen eller nettjenesten. Hvis klokken registrerer at pulsen din er høy, begynner den å registrere pulsen kontinuerlig. Funksjonen for kontinuerlig registrering kan også igangsettes basert på håndleddbevegelsene dine, for eksempel når du går i et raskt nok tempo i minst ett minutt. Den kontinuerlige pulsregistreringen stopper automatisk når aktivitetsnivået ditt faller lavt nok. Når klokken registrerer at armen din ikke beveger seg, eller når pulsen din ikke er høy, måles pulsen i sykluser på fem minutter for å finne den laveste avlesningen for dagen.

I enkelte tilfeller kan det hende at du ser en høyere eller lavere puls på klokken din i løpet av dagen enn den som vises i sammendraget over kontinuerlig puls som den høyeste eller laveste avlesningen for dagen. Dette kan skje hvis avlesningen du ser, faller utenfor sporingsintervallet.

LED-lampene på baksiden av klokken er alltid på når funksjonen for kontinuerlig pulsmåling er på og sensoren på baksiden er i berøring med huden din. Hvis du vil vite hvordan du har på deg klokken for å få nøyaktige pulsavlesninger via håndleddet, kan du gå til Måling av puls på håndleddet.

Du kan følge med på dataene om kontinuerlig puls mer detaljert og over lengre perioder i Polar Flow, enten på nettstedet eller i mobilappen. Finn ut mer om funksjonen for kontinuerlig pulsmåling i denne inngående veiledningen.