Du er her: Viktig informasjon > Batterier

Batteri

Polar oppfordrer deg til å minimere mulige effekter fra avfall på miljøet og menneskers helse ved å følge lokale forskrifter for avhending av avfall, og når det er mulig, å avlevere utgåtte produkter ved egne avfallsmottak for elektronisk avfall. Ikke kast dette produktet i restavfallet.

Lading av batteriet

Før lading må du kontrollere at det ikke er fukt, støv eller smuss på ladekontaktene på klokken og kabelen. Tørk forsiktig bort eventuell smuss eller fukt. Ikke lad klokken når den er våt.

Klokken har et innvendig, oppladbart batteri. Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser. Du kan lade og utlade batteriet mer enn 500 ganger før det skjer en merkbar nedgang i kapasiteten. Antallet ladesykluser varierer også etter bruk og driftsforhold.

Ikke lad batteriet i temperaturer under 0°C eller over 40°C, eller når USB-porten er våt.

Bruk USB-kabelen som følger med i produktsettet for å lade enheten via USB-porten på datamaskinen. Du kan også lade batteriet via et vegguttak. Bruk en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsettet) ved lading via et vegguttak.

Du kan lade batteriet via et vegguttak. Bruk en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsettet) ved lading via et vegguttak. Hvis du bruker en USB-strømadapter, må du kontrollere at adapteren er merket med "effekt 5V DC", og at den tilfører minst 500 mA. Bruk kun en USB-strømadapter med tilstrekkelig sikkerhetsgodkjenning (merket med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller "CE").

Ikke lad Polar-produkter med en 9V lader. Bruk av en 9V lader kan skade Polar-produktet ditt.

Hvis du vil lade opp via datamaskinen din, kobler du bare klokken til datamaskinen. Da blir enheten synkronisert med FlowSync samtidig.

  1. For å lade klokken din kobler du den til en USB-port eller en USB-lader ved hjelp av kabelen som fulgte med i esken. Kabelen er magnetisk og smetter på plass av seg selv. Pass på at du sammenstiller tappen på kabelen med sporet på klokken (merket med rødt).

  2. Lading vises på displayet.
  3. Når batteriikonet er fullt, er klokken fullt oppladet.

Ikke la batteriet være fullt utladet i en lengre periode, og la heller ikke batteriet være fullt oppladet hele tiden. Dette kan påvirke batteriets levetid.

Lading under trening

Ikke prøv å lade klokken i løpet av en treningsøkt ved å bruke en bærbar lader, for eksempel en strømbank. Hvis du kobler klokken til en strømkilde under en treningsøkt, lades ikke batteriet. Når klokken er koblet til ladekabelen i løpet av trening, kan svette og fuktighet forårsake rustdannelse og skader på ladekabelen og klokken. Hvis du starter en treningsøkt mens du lader klokken, vil også ladingen stoppe.

Batteristatus and varsler

Symbol for batteristatus

Symbolet for batteristatus vises når du vrir på håndleddet for å se på klokken, trykker på knappen for lys i tidsvisning, eller når du går tilbake til tidsvisning fra menyen.

Batterivarsler

  • Når batteriets ladenivå er lavt, vises Lavt batteri. Lad opp. i tidsmodus. Klokken bør lades opp.
  • Lad opp før trening vises hvis ladenivået er for lavt for registrering av en treningsøkt.

Varsel om lavt batterinivå under trening:

  • Lavt batteri vises når batteriets ladenivå begynner å bli lavt. Varselet gjentas hvis ladenivået blir for lavt til å måle puls- og GPS-data, og pulsmåling og GPS slås av.
  • Når batterinivået synker til et kritisk nivå, vises Registrering avsluttet. Klokken avslutter treningsregistreringen og lagrer treningsdataene.
  • Når displayet er tomt, er batteriet tomt og klokken har gått til dvalemodus. Lad opp klokken. Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta en stund før ladeanimasjonen vises på displayet.

Når displayet er tomt, er batteriet tomt og klokken har gått til dvalemodus. Lad opp klokken. Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta en stund før ladeanimasjonen vises på displayet.

Driftstiden avhenger av mange faktorer, for eksempel omgivelsestemperaturen der du bruker klokken, funksjonene og sensorene du bruker, samt batteriets alder. Hyppig synkronisering med Flow-appen reduserer også batterilevetiden. Driftstiden reduseres betydelig i temperaturer langt under frysepunktet. Hvis du har på deg klokken under ytterjakken, bidrar du til å holde den varmere og dermed øke driftstiden.