Du er her: Kom i gang > Knappefunksjoner og bevegelser

Knappefunksjoner og bevegelser

Klokken din har fem knapper med ulike funksjonaliteter avhengig av situasjonen de brukes i. Se tabellene nedenfor for å finne ut hvilke funksjonaliteter knappene har i ulike modi.

Tidsvisning og meny

LYS TILBAKE OK OPP/NED

Lys opp displayet

I tidsvisning, trykk for å vise batteristatussymbolet

Trykk på og hold inne for å låse tastene

Gå til menyen

Gå tilbake til forrige nivå

La innstillingene være uendrede

Avbryt valg

Trykk på og hold nede for å gå tilbake til tidsvisning fra menyen

Trykk på og hold nede i tidsvisning for å starte tilkobling og synkronisering

Bekreft valget som vises på displayet

Trykk på og hold nede for å gå til førtreningsmodus

Trykk for å se flere detaljer om informasjonen som vises på klokkeskjermen

 

Endre klokkens utseende i tidsvisning

Bla gjennom valglister

Juster en valgt verdi

Førtreningsmodus

LYS TILBAKE OK OPP/NED

Lys opp displayet

Trykk på og hold inne for å låse tastene

Trykk for å gå til hurtigmenyen

Gå tilbake til tidsvisning

Start en treningsøkt

Bla gjennom sportsliste

Under trening

LYS TILBAKE OK OPP/NED

Lys opp displayet

Trykk på og hold inne for å låse tastene

Legg inn en pause i treningen ved å trykke én gang

Trykk på og hold nede mens økten er satt på pause for å stoppe økten

Markér en etappe

Fortsett treningsregistreringen når den er satt på pause

Endre treningsvisning

Bevegelse for å aktivere bakgrunnslyset

Bakgrunnslyset slås på automatisk når du vrir på håndleddet for å se på klokken.