Du er her: Polar Flow > Sportsprofiler i Flow

Sportsprofiler i Polar Flow

Klokken inneholder 14 standard sportsprofiler. I Polar Flow-appen eller -nettjenesten kan du legge til nye sportsprofiler i sportslisten din og redigere innstillingene for dem. Klokken kan inneholde maksimalt 20 sportsprofiler. Hvis du har over 20 sportsprofiler i Polar Flow-appen og -nettjenesten, vil de første 20 i listen overføres til klokken ved synkronisering.

Du kan endre rekkefølgen på sportsprofilene ved å dra og slippe dem. Velg sportsaktiviteten du vil flytte, og dra den til ønsket plassering i listen.

 

Legg til en sportsprofil

I Polar Flow-mobilappen:

 1. Gå til Sportsprofiler.
 2. Trykk på plusstegnet øverst til høyre.
 3. Velg en sportsaktivitet fra listen. Trykk på Ferdig i Android-appen. Sportsaktiviteten legges til i listen din over sportsprofiler.

 

I Polar Flow nettjeneste:

 1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Sportsprofiler.
 3. Klikk på Legg til sportsprofil, og velg sportsaktiviteten fra listen.
 4. Sportsaktiviteten legges til i sportslisten din.

Du kan ikke opprette nye sportsaktiviteter på egen hånd. Sportslisten kontrolleres av Polar, ettersom hver sportsaktivitet har bestemte standardinnstillinger og -verdier, som for eksempel påvirker kaloriberegningen og funksjonen for treningsbelastning og restitusjon.

Rediger en sportsprofil

I Polar Flow-mobilappen:

 1. Gå til Sportsprofiler.
 2. Velg en sportsaktivitet, og trykk på Endre innstillinger.
 3. Når du er klar, trykker du på Ferdig. Husk å synkronisere innstillingene med klokken.

 

I Flow-nettjenesten:

 1. Klikk på navnet/profilbildet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Sportsprofiler.
 3. Klikk på Rediger under sportsaktiviteten du vil redigere.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende informasjon:

Grunnleggende

 • Automatisk etappe (kan settes til varighet eller distansebasert eller slås av)

Hjertefrekvens

 • Hjertefrekvensvisning (slag per minutt eller % av maksimal)
 • Puls synlig for andre enheter (Dette betyr at andre kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere hjertefrekvensen din. Du kan også bruke klokken under Polar Club-klasser for å sende hjertefrekvensen din til Polar Club-systemet.)
 • Innstillinger for hjertefrekvenssone (Med hjertefrekvenssonene kan du enkelt velge og overvåke treningsintensiteter. Hvis du velger Standard, kan ikke hjertefrekvensgrensene endres. Hvis du velger Fri, kan alle grenser endres. Standardgrensene for hjertefrekvenssoner beregnes basert på maksimal hjertefrekvens.)

Innstillinger for hastighet/fart

 • Visning av hastighet/fart (velg hastighet km/t / mph eller fart min/km / min/mi)
 • Innstillinger for hastighets-/fartssone (Med hastighets-/fartssonene kan du enkelt velge og overvåke hastigheten eller farten din, avhengig av hva du har valgt. Standardsoner er et eksempel på hastighets-/fartssoner for en person med et relativt høyt kondisjonsnivå. Hvis du velger Standard, kan du ikke endre grensene. Hvis du velger Fri, kan alle grenser endres.)

Treningsvisninger

Velg hva slags informasjon du ser i treningsvisningene under øktene dine. Du kan totalt ha åtte ulike treningsvisninger for hver sportsprofil. Hver treningsvisning kan ha maksimalt fire ulike datafelter.

Klikk på blyantikonet i en eksisterende visning for å redigere den, eller klikk på Legg til ny visning.

Bevegelser og tilbakemelding

 • Vibrasjonstilbakemelding (du kan velge å aktivere eller deaktivere vibrasjon)

GPS og høyde

 • Automatisk pause: Hvis du vil bruke Automatisk pause under treningen, må GPS-funksjonen være satt til Høy nøyaktighet, eller du må bruke en Polar-løpesensor. Det legges automatisk inn en pause i øktene dine når du stopper, og øktene gjenopptas automatisk når du starter.
 • Velg GPS-registreringsfrekvensen (kan settes til av eller høy nøyaktighet, noe som betyr at GPS-registreringen er aktivert).

Klikk på Lagre når du er ferdig med sportsprofilinnstillingene. Husk å synkronisere innstillingene med klokken.

Vær oppmerksom på at i en rekke profiler for innendørsaktiviteter, gruppeaktiviteter og lagsport er innstillingen Puls synlig for andre enheter aktivert som standard. Dette betyr at kompatible enheter som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi, f.eks. treningsutstyr, kan registrere hjertefrekvensen din. Du kan sjekke hvilke sportsprofiler som har Bluetooth-overføring aktivert som standard, fra listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-overføring fra sportsprofilinnstillingene.