Du er her: Trening > Start en treningsøkt

Starte en treningsøkt

 1. Ha på deg klokken og stram reimen.
 2. Du aktiverer førtreningsmodus ved å trykke på og holde inne OK i tidsvisning, eller trykker på TILBAKE for å gå til hovedmenyen og velge Start trening.

  Fra førtreningsmodus får du tilgang til hurtigmenyen med LYS-knappen. Alternativene som vises på hurtigmenyen avhenger av sportsaktiviteten du har valgt, og om du bruker GPS.

  Du kan for eksempel velge et favorittreningsmål du vil bruke, og legge til tidtakere i treningsvisningene. Du finner mer informasjon under Hurtigmeny.

  Når valget er gjort, går klokken tilbake til førtreningsmodus.

 3. Bla til foretrukket sport.
 4. Bli værende i førtreningsmodus til klokken har funnet pulsen din og GPS- satellittsignalene (hvis relevant for sporten du har valgt), for å sikre at du får nøyaktige treningsdata. Gå utendørs og unna høye bygninger og trær for å fange opp GPS-satellittsignalene. Hold klokken stille med displayet vendt opp, og unngå å berøre klokken under GPS-signalsøket.

  Hvis du har koblet klokken til en ekstern Bluetooth-sensor, begynner klokken automatisk å søke etter sensorsignalet i tillegg.

  Sirkelen rundt GPS-ikonet blir grønt når GPS-funksjonen er klar. Klokken varsler deg ved å vibrere.

  Klokken har funnet pulsen din når pulsverdien vises.

  Hvis du har på deg en Polar-pulssensor som er koblet til klokken, bruker klokken automatisk den tilkoblede sensoren for å måle pulsen din under treningsøktene. En blå sirkel rundt pulssymbolet indikerer at klokken bruker den tilkoblede sensoren til pulsmåling.

 5. Når alle signalene er funnet, trykker du på OK for å starte treningsregistreringen.

Se Under trening hvis du vil ha mer informasjon om hva du kan gjøre med klokken under trening.

Starte en planlagt treningsøkt

Du kan planlegge treningen din og opprette detaljerte treningsmål i Polar Flow-appen eller Polar Flow-nettjenesten og synkronisere dem med klokken.

Slik starter du en treningsøkt som er planlagt for inneværende dag:

 1. Gå inn i førtreningsmodus i ved å trykke på og holde nede OK i tidsvisningen.
 2. Du blir bedt om å starte et treningmål som du har planlagt for den dagen.

 3. Trykk på OK for å se informasjon om målet.
 4. Trykk på OK for å gå tilbake til førtreningsmodus, og velg sportsprofilen du vil bruke.
 5. Når klokken har funnet alle signalene, trykker du på START. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.

Klokken gir deg veiledning for oppnåelse av målet ditt under treningen. Gå til Under trening for mer informasjon.

De planlagte treningsmålene dine blir også tatt med i FitSpark-treningsforslagene dine.

Start en Multisport treningsøkt

Multisport gir deg muligheten til å inkludere mange aktiviteter i én treningsøkt, og å foreta et sømløst bytte mellom aktivitetene uten å avbryte treningsregistreringen din. Under en multisport treningsøkt vil overgangstidene mellom aktivitetene overvåkes automatisk, slik at du kan se hvor lang tid du brukte på å skifte fra én aktivitet til en annen.

Det er to forskjellige måter å utføre en multisport-treningsøkt på: fast multisport og fri multisport. I en fast multisport (Multisportprofiler i Polars aktivitetsliste) som triatlon, er rekkefølgen for aktivitetene fast, og de må utføres i den bestemte rekkefølgen. I fri multisport kan du velge aktvitetene som du vil gjennomføre og i rekkefølgen for disse ved å velge dem i aktivitetslisten. Du kan også bytte frem og tilbake mellom aktivitetene.

Før du starter en multisport-treningsøkt må du sørge for at du har konfigurert innstillingene for sportsprofilene som du har tenkt å bruke i treningsøkten. Du finner mer informasjon under Sportsprofiler i Flow.

 1. Trykk på TILBAKE for å gå til hovedmenyen, velg Start trening, og bla deretter gjennom til en sportsprofil. Velg Triathlon, Fri multisport eller enhver annen multisportprofil (kan legges til i Flow-nettjenesten).
 2. Når klokken har funnet alle signalene, trykker du på OK. Registrering startet vises, og du kan begynne å trene.
 3. For å endre aktiviteten, trykk TILBAKE for å gå til overgangsmodus.
 4. Velg dine neste aktivitet, og trykk OK (overgangstiden din vises) og fortsett treningen.