Du er her: Innstillinger > Generelle innstillinger

Generelle innstillinger

Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger for å vise og redigere de generelle innstillingene.

I Generelle innstillinger finner du følgende:

 • Kobl. og synkr.
 • Sykkelinnstillinger (Kun synlig hvis du har koblet en sykkelsensor til klokken din)
 • Kontinuerlig pulsmåling
 • Flymodus
 • Ikke forstyrr
 • Telefonvarsler
 • Enheter
 • Språk
 • Varsel om inaktivitet
 • Vibrering
 • Jeg har klokken på
 • Navigasjonssatellitter
 • Om klokken

Kobl. og synkr.

 • Koble til og synkroniser telefon/Koble til sensor eller annen enhet: Koble sensorer eller mobile enheter til klokken. Synkroniser data med Flow-appen.
 • Tilkoblede enheter: Vis alle enhetene du har koblet til klokken. Disse kan omfatte pulssensorer, løpsensorer, sykkelsensorer og mobile enheter.

Sykkelinnstillinger

Sykkelinnstillingene er bare synlige hvis du har koblet en sykkelsensor til klokken din.

Hjulstørrelse: Angi hjulstørrelsen i millimeter. For instruksjoner om måling av hjulstørrelsen, se Oppretting av en tilkobling mellom sensorer og klokken.

Kranklengde: Angi kranklengden i millimeter. Innstillingen er bare synlig hvis du har koblet til en wattmåler.

Sensorer i bruk: Vis alle sensorene du har koblet til sykkelen.

Kontinuerlig pulsmåling

Sett funksjonen for kontinuerlig pulsmåling til , Av eller Bare om natten. Hvis du velger Bare om natten, bør du angi at pulsmålingen skal begynne ved det tidligste klokkeslettet du pleier å legge deg.

Du finner mer informasjon under Kontinuerlig pulsmåling.

Flymodus

Velg eller Av.

Flymodus blokkerer all trådløs kommunikasjon på klokken. Du kan fortsatt bruke den, men du kan ikke synkronisere dataene dine med Polar Flow-mobilappen eller bruke klokken med trådløst tilbehør.

Ikke forstyrr

Velg Av, eller På ( - ). Angi perioden når Ikke forstyrr skal gjelde. Angi Begynner kl. og Slutter kl. for perioden. Når funksjonen er aktivert, får du ingen varsler eller anropsvarsler. Bevegelsen for aktivering av bakgrunnslys er også deaktivert.

Telefonvarsler

Slå telefonvarsler Av eller På når du ikke trener. Vær oppmerksom på at du ikke kommer til å motta varsler under treningsøkter.

Enheter

Velg metriske (kg, cm) eller britiske (lb, ft). Angi hvilke enheter som skal brukes til måling av vekt, høyde, distanse og hastighet.

Språk

Du kan velge hvilket språk du vil bruke på klokken. Klokken har støtte for følgende språk: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Русский, Suomi, Svenska eller Türkçe.

Varsel om inaktivitet

Sett varselet om inaktivitet til eller Av.

Vibrering

Sett vibrering for rulling i menyelementer til eller Av.

Jeg har klokken på

Velg Venstre hånd eller Høyre hånd.

Navigasjonssatellitter

Fra og med programvareversjon 4.0.11 kan du endre satellittnavigasjonssystemet klokken bruker, i tillegg til GPS. Innstillingen finnes i klokken under Generelle innstillinger > Navigasjonssatellitter.Du kan velge GPS + GLONASS, GPS + Galileo eller GPS + QZSS.Standardinnstillingen er GPS + GLONASS.Disse alternativene gir deg muligheten til å teste forskjellige satellittnavigasjonssystemer og finne ut om de kan gi bedre ytelse i de områdene de dekker.

GPS + GLONASS

GLONASS er et globalt russisk satellittnavigasjonssystem. Det er standardinnstillingen ettersom den har den beste globale synligheten og er den mest pålitelige av de tre. Generelt er dette vår anbefaling.

GPS + Galileo

Galileo er et globalt satellittnavigasjonssystem opprettet av EU. Det er fortsatt under utvikling og regnes med å være ferdig ved utgangen av 2020.

GPS + QZSS

QZSS er et regionalt tidsoverføringssystem bestående av fire satellitter og et satellittbasert forbedringssystem utviklet for å forbedre GPS i områder i Asia og Oseania, med fokus på Japan.

Om klokken

Kontroller enhets-ID-en for klokken samt programvareversjon, HW-modell, A-GPS-sluttdato og de Vantage M-spesifikke forskriftsetikettene.

Start klokken på nytt: Prøv å starte klokken på nytt hvis du opplever problemer med enheten. Innstillingene eller de personlige dataene dine slettes ikke fra klokken selv om du starter den på nytt. Trykk på OK-knappen, og trykk deretter på OK igjen for å bekrefte omstart. Du kan også starte klokken din på nytt ved å trykke på OK-knappen og holde den nede i 10 sekunder.