Du er her: Funksjoner > Smart Coaching > Polar Sleep Plus

Polar Sleep PlusTM

Klokken registrerer søvnen din hvis du har på deg enheten om natten. Den registrerer når du sovner og når du våkner, og samler inn dataene for dypere analyse i Polar Flow-appen og -nettjenesten. Klokken registrerer håndbevegelsene dine i løpet av natten for å identifisere alle avbrudd under hele søvntiden, og forteller deg hvor lang tid du faktisk sov.

Søvndata på klokken

Bruk OPP- og NED-knappene i tidsvisning for å navigere til klokkevisningen for søvn.

Når klokken registrerer at du har våknet, viser den søvntiden.

Du kan også stoppe søvnregistreringen manuelt. Allerede våken? vises i klokkevisningen for søvn når klokken har registrert minst fire timer med søvn. Trykk på OK for å fortelle klokken at du er våken, velg Stoppe registrering av søvnen? og klokken gir umiddelbart et sammendrag av søvnen din.

Åpne søvnsammendraget ved å trykke på OK. Visningen av søvnsammendrag gir følgende informasjon:

  • Når du sovnet og når du våknet.
  • Søvntid forteller deg hvor lang tid det gikk fra du sovnet til du våknet.
  • Faktisk søvn angir tiden du sov fra tidspunktet da du sovnet til du våknet. Mer spesifikt betyr dette søvntiden din minus avbruddene. Bare tiden du faktisk sover er inkludert i verdien for faktisk søvn.
  • Kontinuitet: Søvnkontinuitet er en vurdering av hvor kontinuerlig søvntiden var. Søvnkontinuitet evalueres på en skala fra én til fem: oppstykket – ganske oppstykket – ganske kontinuerlig – kontinuerlig – svært kontinuerlig.
  • Detaljert søvnoversikt: Illustrasjon av faktisk søvntid og søvnforstyrrelser i proporsjon til ønsket søvntid.
  • Tilbakemelding: Du får tilbakemelding om varigheten og kvaliteten på søvnen din. Tilbakemeldingen om varighet er basert på en sammenligning av søvntiden din og ønsket søvntid.
  • Hvordan har du sovet?: Du kan rangere hvor godt du sov sist natt på en femtrinns skala: svært godt – godt – okay – dårlig – svært dårlig. Hvis du rangerer søvnen din, får du en utvidet versjon av tilbakemelding i tekstform i Flow-appen og -nettjenesten. Tilbakemeldingen i Flow-appen og -nettjenesten tar hensyn til din egen subjektive rangering av søvnen din, og tilbakemeldingen modifiseres basert på denne rangeringen.

Søvndata i Flow-appen og -nettjenesten

Søvndataene dine vises i Flow-appen og -nettjenesten etter at klokken er synkronisert. Du kan vise søvntid, -mengde og -kvalitet. Du kan angi ønsket søvntid for å fastsette hvor lenge du ønsker å sove hver natt. Du kan også rangere søvnen din i Flow-appen og -nettjenesten. Du får tilbakemelding om hvor godt du sov basert på søvndataene dine, ønsket søvntid og søvnvurdering.

I Flow-nettjenesten kan du vise søvnen din under Søvn-fanen i Dagbok. Du kan også inkludere søvndataene dine i Aktivitetsrapporter under Fremgang-fanen.

Ved å følge med på søvnmønsteret ditt kan du se om det påvirkes av endringer i hverdagen og finne den rette balansen mellom hvile, daglig aktivitet og trening.

Finn ut mer om Polar Sleep Plus i denne inngående veiledningen.