Du er her: Funktioner > TrainingPeaks

M460-kompatibilitet med TrainingPeaks

TrainingPeaks® er en platform til træning og analyser i forbindelse med udholdenhedstræning. Den indeholder en webservice, desktop-software og mobile apps til trænere og atleter. TrainingPeaks indeholder følgende avanceret power-metrik til cykling: NORMALIZED POWER® (NP®), INTENSITY FACTOR® (IF®) og TRAINING STRESS SCORE® (TSS®).

  • NORMALIZED POWER (NP) giver en evaluering af træningsintensitet. Den giver en bedre måling af de sande fysiologiske krav i et givet træningspas.
  • INTENSITY FACTOR (IF) er blot forholdet mellem den normale effekt og din tærskeleffekt. IF giver derfor en gyldig og bekvem metode til at sammenligne den relative intensitet af et træningspas eller et løb, enten hos eller mellem cykelryttere, hvor der tages hensyn til ændringer eller forskelle i tærskeleffekt.
  • TRAINING STRESS SCORE (TSS) sætter tal på den samlede træningsmængde baseret på dine effektdata. Bemærk, at Polar-træningsmængde og TRAINING STRESS SCORE ikke kan sammenlignes. Det er to forskellige tilgange.

For at kunne se denne power-metrik på din M460 under træning og efter træning i TrainingPeaks-service skal du:

  1. Parre din M460 med en power-sensor.
  2. Forbinde dine Polar Flow- og TrainingPeaks-kontoer.
  3. Føje en ny træningsvisning med TrainingPeaks-metrik til din M460 i Polar Flow-sportsprofilindstillinger.
  4. Synkronisere din M460.

Forbinde dine TrainingPeaks- og Polar Flow-kontoer i Polar Flow-webservicen ELLER Polar Flow-appen:

  • Polar Flow-webservice: Indstillinger > Konto > TrainingPeaks > Tilslut
  • Polar Flow-app: Generelle indstillinger > Tilslut > TrainingPeaks (swipe knappen for at tilslutte)

Der er yderligere oplysninger om TrainingPeaks' udvidede effektfunktioner på TrainingPeaks' blog.

 

NORMALIZED POWER®, INTENSITY FACTOR® og TRAINING STRESS SCORE® er varemærker tilhørende TrainingPeaks, LLC og bruges med tilladelse. Læs mere på http://www.trainingpeaks.com.