Du er her: Funktioner > Hastigheds- og effektzoner

Hastigheds- og effektzoner

Med hastigheds- og effektzonerne kan du nemt overvåge hastighed og effekt under dit træningspas samt justere din hastighed og effekt for at opnå den ønskede træningseffekt. Zonerne kan bruges til at vejlede effektiviteten af din træning under pas og hjælpe dig med at blande forskellige træningsintensiteter for at opnå optimale resultater.

Indstillinger

Indstillingerne for hastigheds- og effektzonerne kan justeres i Flow-webservicen. De kan slås til eller fra i de sportsprofiler, de er tilgængelige i. Der er fem forskellige zoner, og zonegrænserne kan justeres manuelt, eller du kan bruge standardzonerne. De er sportsspecifikke, og du kan dermed justere sportszonerne, så de passer bedst til hver sportsgren. Zonerne er tilgængelige i løbesportsgrene (herunder holdsport, der involverer løb), cykelsportsgrene samt roning og kanosejlads.

Standard

Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre grænserne. Standardzonerne er optimeret til en person med et relativt højt konditionsniveau.

Fri

Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Hvis du f.eks. har testet dine aktuelle tærskler, såsom de anaerobe og aerobe tærskler, eller de øvre og nedre mælkesyretærskler, kan du træne med zonerne baseret på din individuelle tærskelhastighed eller -tempo. Vi anbefaler, at du indstiller din anaerobe tærskelhastighed og -tempo som minimum for zone 5. Hvis du også bruger den aerobe tærskel, skal den indstilles som minimum for zone 3.

Du kan oprette træningsmål baseret på hastighedszoner. Efter at have synkroniseret målene via Flow Sync modtager du vejledning fra din træningsenhed under træning.

Under træning

Under din træning kan du se hvilken zone, du p.t. træner i, og den tid, du har brugt i hver zone.

Efter træning

I træningsopsummeringen på M460 vil du se et overblik over den tid, du har brugt i hver hastigheds- eller effektzone. Efter synkronisering kan der ses detaljerede visuelle oplysninger om hastigheds- eller effektzoner i Flow-webservicen.