Du er her: Funktioner > Barometer

Barometer

Barometerfunktionerne omfatter:

  • Højde, opstigning og nedstigning
  • Temperatur under træning (kan vises på displayet)
  • Hældningsmåler
  • Højdekompenserede kalorier

M460 måler højden med en atmosfærisk lufttryksensor og omdanner det målte lufttryk til en højdemåling. Dette er den mest nøjagtige måde til at måle højde og højdeændringer (opstigning / nedstigning) på efter kalibrering. Op- og nedstigning vises i meter/fod. Opad-/nedadgående stejlhed vises i procentdele og grader.

For at sikre en nøjagtig højdemåling skal den kalibreres, hver gang der er en tilgængelig pålidelig reference, som f.eks. en tinde eller et topografisk kort, eller ved havets overflade. Trykvariationer pga. vejrforhold, eller indendørs aircondition, kan påvirke højdemålinger.

Den viste temperatur er temperaturen af din M460.

Højden kalibreres automatisk med GPS og vises i grå, indtil den er kalibreret. For at opnå de mest nøjagtige højdemålinger anbefales det altid at kalibrere højden manuelt, når du kender din aktuelle højde. Der kan udføres manuel kalibrering i førtræningsvisningen eller hurtigmenuen med træningsvisningen. Få flere oplysninger under Hurtigmenu.