Du er her: Kom i gang > Oplad batteriet

Oplad batteriet

M460 har et internt, genopladeligt batteri. Brug det USB-kabel, der fulgte med uret, til at oplade det gennem USB-porten på din computer. Du kan også oplade batteriet gennem en stikkontakt. Når du oplader det i en stikkontakt, skal du bruge en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsættet). Hvis du bruger en vekselstrømsadapter, skal du sørge for, at adapteren er mærket med "output 5 V jævnstrøm", og at den forsyner mindst 500 mA. Brug kun en vekselstrømsadapter med en passende sikkerhedsgodkendelse (mærket med "LPS", "Begrænset strømforsyning" eller "UL listed").

  1. Løft gummidækslet af USB-porten. Sæt micro USB-stikket i USB-porten i M460, og sæt den anden ende af kablet i din pc.

  2. Der vises Oplader på displayet.
  3. Når M460 er helt opladet, vises der Opladning udført.

Lad ikke batteriet være helt afladet i en længere tid, og lad det heller ikke være helt opladet hele tiden, da de kan påvirke batteriets levetid. Hold dækslet på din USB-port lukket, når den ikke er i brug.

Oplad ikke batteriet, når M460 er våd.

Oplad ikke batteriet ved temperaturer på under 0 °C / 32°F eller over +50 °C / 122 °F. Hvis du oplader din M460 i et miljø, hvor temperaturen ikke er inden for dette temperaturområde, kan det beskadige batterikapaciteten permanent - især hvis temperaturen er højere.

Batteriets driftstid

Batteriets driftstid er op til 16 timer med GPS og pulsmåler. Driftstiden afhænger af mange faktorer, som f.eks. temperaturen i de omgivelser, hvor du bruger din M460, de valgte og anvendte funktioner (f.eks. brugen af forlygten reducerer driftstiden) samt batteriets aldring. Driftstiden mindskes betydeligt ved temperaturer, der befinder sig et godt stykke under frysepunktet.

Notifikationer om lavt batteri

Lavt batteri. Oplad

Batteriopladningen er lav. Det anbefales at oplade M460.

Oplad inden træning

Der er for lidt batteri på til at registrere et træningspas

Et nyt træningspas kan ikke startes, inden M460 oplades.

Når displayet er tomt, er M460 enten gået i dvaletilstand, eller dens batteri er tomt. M460 går automatisk i dvaletilstand, når den er i tidsvisning, og du ikke har trykket på nogen knap i ti minutter. Den vågner fra dvaletilstand, når du trykker på hvilken som helst knap. Hvis den ikke vågner, er det tid til at oplade den.