Du er her: Kom i gang > Opsæt din M460

Opsæt din M460

Udfør opsætningen i webservicen Polar Flow. Der kan du udfylde alle de nødvendige fysiske oplysninger til nøjagtige træningsdata på én gang. Du kan også vælge sprog og få den nyeste firmware til din M460. For at udføre opsætningen i webservicen Polar Flow skal du bruge en computer med en internetforbindelse.

M460 leveres i dvaletilstand. Den aktiveres, når du slutter den til en computer eller en USB-oplader. Hvis batteriet er helt tomt, tager det nogle minutter, inden opladningsanimationen vises.

Udfør opsætningen i webservicen Polar Flow

  1. Gå ind på flow.polar.com/start og download Polar FlowSync software, som du skal bruge til at slutte din M460 til Flow-webservicen.
  2. Åbn installationspakken og følg anvisningerne på skærmen for at installere softwaren.
  3. Når installationen er færdig, åbner FlowSync automatisk og beder dig om at tilslutte din Polar-enhed.
  4. Slut M460 til din computers USB-port med USB-kablet. M460 vågner og begynder at oplade. Lad din computer installere evt. USB-drivere, hvis den foreslår det.
  5. Flow-webservicen åbnes automatisk på din internetbrowser. Lav en Polar-konto eller log ind, hvis du allerede har en. Udfyld dine fysiske indstillinger nøjagtigt, da de har en indvirkning på kalorieberegningen og andre Smart Coaching-funktioner.
  6. Start synkroniseringen ved at klikke på Udført, og indstillingerne vil blive synkroniseret mellem M460 og enheden. FlowSync-status ændres til udført, når synkroniseringen er afsluttet.
  7. Du bliver bedt om at opdatere din M460-software. Klik på Ja for at opdatere den nyeste softwareversion til din M460. Opdater din M460, så den bliver fuldt operationel med hele sættet af funktioner. Dette tager cirka 20-30 minutter.