Du er her: Kom i gang > Knapfunktioner og menustruktur

Knapfunktioner og menustruktur

Knapfunktioner

M460 har fem knapper, som har forskellige funktioner, afhængigt af brugssituationen. Se tabellerne herunder for at finde ud af hvilke funktioner, knapperne har i forskellige tilstande.

Lys

TIDSVISNING OG MENU FØRTRÆNINGSTILSTAND UNDER TRÆNING
 • Oplys displayet
 • Tryk og hold for at låse knapper
 • Oplys displayet
 • Tryk og hold nede for at åbne sportsprofilindstillinger
 • Oplys displayet
 • Tryk og hold for at åbne Hurtigmenu

Tilbage

TIDSVISNING OG MENU FØRTRÆNINGSTILSTAND UNDER TRÆNING
 • Afslut menuen
 • Tilbage til det forrige niveau
 • Efterlad indstillinger uændrede
 • Annullér valg
 • Tryk og hold for at vende tilbage til tidvisning fra menu
 • Tryk og hold for at synkronisere med Flow-app i tidsvisning
 • Vend tilbage til tidsvisning
 • Afbryd træning midlertidigt ved at trykke én gang
 • Tryk og hold i 3 sekunder for at stoppe træningsmåling

Start

TIDSVISNING OG MENU FØRTRÆNINGSTILSTAND UNDER TRÆNING
 • Bekræft valg
 • Åbn førtræningstilstand
 • Bekræft valget, der vises på displayet
 • Start et træningspas
 • Tryk og hold for at slå zonelås til/fra
 • Fortsæt træningsmåling ved midlertidig afbrydelse
 • Tryk på for at måle en omgang

Op / Ned

TIDSVISNING OG MENU FØRTRÆNINGSTILSTAND UNDER TRÆNING
 • Gå gennem valglister
 • Justér en valgt værdi
 • Gå gennem sportslister
 • Skift træningsvisning

Menustruktur

Åbn menuen og gennemgå den ved at trykke på OP eller NED. Bekræft valg med knappen START, og vend tilbage med knappen TILBAGE.

I menuen kan du finde:

 • Dagbog
 • Indstillinger
 • Tests
 • Intervaltimer:
 • Favoritter
 • Strava Live Segments

Dagbog

I Dagbog kan du se den aktuelle uge, de forrige fire uger og de næste fire uger. Vælg en dag for at se dine træningspas for den pågældende dag samt træningsopsummeringen af hvert pas og de tests, du har taget. Du kan også se dine planlagte træningspas.

Indstillinger

I Indstillinger kan du redigere:

 • Sportsprofiler
 • Fysiske indstillinger
 • Generelle indstillinger
 • Urindstillinger

Få flere oplysninger under Indstillinger.

Tests

Menuen Tests indeholder:

Ortostatisk test

Konditionstest

Få flere oplysninger under Funktioner.

Intervaltimer

Indstil tids- og/eller distancebaserede intervaltimere for at måle trænings- og restitutionsfaser nøjagtigt i dine intervaltræningspas.

Få flere oplysninger under Start et træningspas.

Favoritter

Under Favoritter kan du se træningsmål, du har gemt som favoritter på Flow-webservicen.

Få flere oplysninger under Favoritter.