Du er her: Indstillinger > Generelle indstillinger

Generelle indstillinger

For at få vist og redigere dine generelle indstillinger skal du gå ind under Indstillinger > Generelle indstillinger

Generelle indstillinger indeholder:

 • Par og synkroniser
 • Forlygteindstillinger
 • Flytilstand
 • Tid
 • Dato
 • Ugens startdag
 • Knaplyde
 • Knaplås
 • Enheder
 • Sprog
 • Om dit produkt

Par og synkroniser

 • Par og synkroniser mobilenhed: Par mobilenheder med din M460.
 • Par anden enhed: Par pulsmålere og cykelsensorer med din M460.
 • Parrede enheder: Få vist alle de enheder, du har parret med din M460.
 • Synkroniser data: Synkroniser data med Flow-app. Synkroniser data vises, efter du har parret din M460 med en mobil enhed.

Forlygteindstillinger

 • Forlygte: Vælg Manuelt forlygte eller Automatisk forlygte
  • Manuel forlygte: Styr forlygten manuelt fra hurtigmenuen.
  • Automatisk forlygte: M460 slår forlygten til og fra alt efter lysforholdet.
 • Aktiveringsniveau: Vælg Mørk, Skumring eller Lys.
 • Blink rate: Vælg Blink fra, Langsomt, Hurtigt eller Meget hurtigt.

Flytilstand

Vælg Til eller Fra.

Flytilstand afbryder al trådløs kommunikation fra enheden. Du kan hverken bruge den i træningspas med Bluetooth® Smart-sensorer, eller når du synkroniserer dine data til mobilappen Polar Flow, fordi Bluetooth® Smart er deaktiveret.

Tid

Indstil tidsformatet: 24 t eller 12 t. Indstil derefter klokkeslættet.

Dato

Indstil datoen. Indstil også Datoformat. Du kan vælge mm/dd/åååå, dd/mm/åååå, åååå/mm/dd, dd-mm-åååå, åååå-mm-dd, dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd.

Ugens startdag

Vælg startdagen for hver uge. Vælg Mandag, Lørdag eller Søndag.

Knaplyde

Slå knaplydene Til eller Fra.

Bemærk, at dette valg ikke ændrer træningslyde. Træningslyde ændres i sportsprofilindstillinger. Få flere oplysninger under . Sportsprofilindstillinger.

Knaplås

Vælg Manuel lås eller Automatisk lås. Under Manuel lås kan du låse knapperne manuelt fra Hurtigmenu. Under Automatisk lås slås knaplåsen automatisk til efter 60 sekunder.

Enheder

Vælg metriske (kg, cm) eller britiske (lb, ft). Indstil de enheder, der bruges til at måle vægt, højde, distance og hastighed.

Sprog

Vælg: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Suomi eller Svenska. Indstil sproget på din M460.

Om dit produkt

Kontrollér enheds-ID'et af din M460 samt firmwareversionen, HW-modellen og A-GPS-udløbsdatoen.