Du er her: Indstillinger > Sportsprofilindstillinger

Sportsprofilindstillinger

Justér sportsprofilindstillingerne, så de passer bedst til dine træningsbehov. I M460 kan du redigere visse sportsprofilindstillinger i Indstillinger > Sportsprofiler. Du kan f.eks. slå GPS til eller fra i forskellige sportsgrene.

Der findes en lang række tilpasningsmuligheder på Flow-webservicen. Få flere oplysninger under Sportsprofiler i Flow.

Der vises som standard seks sportsprofiler i førtræningstilstanden. På Flow-webservicen kan du tilføje nye sportsgrene på din liste og synkronisere dem til din M460. Du kan have højst 20 sportsgrene ad gangen på din M460. Antallet af sportsprofiler på Flow-webservicen er ubegrænset.

Som standard indeholder Sportsprofiler:

 • Cykling
 • Landevejscykl.
 • Spinning
 • Mountainbiking
 • And. udendørs
 • And. indendørs

Hvis du har redigeret dine sportsprofiler på Flow-webservicen inden dit første træningspas og synkroniseret dem til din M460, indeholder sportsprofillisten de redigerede sportsprofiler.

Indstillinger

For at se eller ændre sportsprofilindstillinger skal du gå ind på Indstillinger > Sportsprofiler og vælge den profil, du ønsker at ændre. Du kan også få adgang til indstillingerne af den aktuelt valgte profil fra førtræningstilstand ved at trykke på LYS og holde den nede.

 • Træningslyde: Vælg Fra, Lav, Høj eller Meget høj.
 • Pulsindstillinger: Pulsvisning: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum. Kontrollér pulszonegrænser: Kontrollér grænserne for hver pulszone. Puls synlig for anden enhed: Vælg Til eller Fra. Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder (f.eks. træningsudstyr) registrere din puls.
 • Indstillinger for cykeleffekt: Effektvisning: Indstil, hvordan du vil se dine effektdata (Watt (W), Watt pr. kg (W/kg) eller % af FTP). Effekt, rulning gnm.: Indstil målingsfrekvens. Vælg 1, 3, 5, 10, 15, 30 eller 60 sekunder. Indstil FTP-værdi: Indstil din FTP-værdi (Funktionel tærskeleffekt). Indstillingsområdet er mellem 60 og 600 watt. Kontrollér effektzonegrænser: Kontrollér dine effektzonegrænser.

  Cykeleffektindstillinger er kun synlige, hvis Kéo Power er blevet parret.

 • GPS-måling: Vælg Fra eller Til.
 • Kalibrer power-sensor: Kalibrering af power-sensor er kun synlig, når sportsprofilindstillinger åbnes fra førtræningstilstand, og du har parret sensoren. Få flere oplysninger om kalibrering henvises der til Polar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart.
 • Cykel-indstillinger: Hjulstørrelse:  Indstil hjulstørrelsen i millimeter. Se Måling af hjulstørrelsen for yderligere oplysninger. Pedalarms-længde: Indstil pedalarmlængden i millimeter. Brugte sensorer: Vis alle de sensorer, du har knyttet til cyklen.
 • Kalibrer højde:Indstil den korrekte højde. Det anbefales altid at kalibrere højden manuelt, når du kender din aktuelle højde.

  Højdekalibrering er kun synlig, når sportsprofilindstillinger åbnes fra førtræningstilstand eller træningstilstand.

 • Hastigheds-indstillinger: Hastigheds-visning: Vælg km/t (kilometer i timen) eller min/km(minutter pr. kilometer). Hvis du har valgt britiske enheder, bør du vælge mph (mil i timen) eller min/mi (minutter pr. mil). Kontrollér hastighedzone-grænser: Kontrollér grænserne for hver hastighedszone.
 • Autopause-indstillinger: Automatisk pause: Vælg Til eller Fra. Hvis du stiller automatisk pause på Til, bliver dit træningspas automatisk afbrudt midlertidigt, når du holder op med at bevæge dig. Aktiveringshastighed: indstil hastigheden, som målingen blev afbrudt ved.
 • Autom. omgang: Vælg Fra, Omgangsdistance eller Omgangs-varighed. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangsvarighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages.

For at bruge automatisk pause eller distancebaseret automatisk omgang skal du have GPS-funktionen slået til eller Polar Hastighedssensor Bluetooth® Smart i brug.

Bemærk, at i en række indendørs sportsprofiler, gruppesportsprofiler og holdsportsprofiler er indstillingen Puls synlig for andre enheder som standard slået til. Dette betyder, at kompatible enheder med Bluetooth Smart trådløs teknologi, f.eks. udstyr i træningscenter, kan måle din puls. Du kan kontrollere hvilke sportsprofiler, der har Bluetooth-udsendelse slået til som standard, fra Listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-udsendelse fra indstillingerne for sportsprofiler.