Du er her: Kom i gang > Parring af sensorer med M460 > Polar Hastighedssensor Bluetooth® Smart

Polar Hastighedssensor Bluetooth® Smart

Flere forskellige faktorer kan påvirke din cykelhastighed. Naturligvis er kondition den ene af dem, men vejrforholdene og vejens varierende hældninger spiller også en stor rolle. Den mest avancerede måde til at måle, hvordan disse faktorer påvirker hastigheden af din præstation, er med den aerodynamiske hastighedssensor.

 • Måler dine aktuelle, gennemsnitlige og maksimale hastigheder
 • Måler din gennemsnitshastighed for at se din udvikling og forbedringen af din præstation
 • Let, og alligevel solid, samt nem at påmontere

Par en hastighedssensor med M460

Kontrollér, at hastighedssensoren er korrekt installeret. For yderligere oplysninger om installation af hastighedssensoren henvises der til brugervejledningen til hastighedssensoren.

En hastighedssensor kan parres med din M460 på to måder:

 1. Gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Par anden enhed, og tryk på START.
 2. M460 går i gang med at søge efter hastighedssensoren. Drej pedalerne rundt et par gange for at aktivere sensoren. Det blinkende røde lys i sensoren indikerer, at sensoren er aktiveret.
 3. Når hastighedssensoren er fundet, vises der Polar HST xxxxxxxx.
 4. Tryk på START, og der vises Parring.
 5. Parring udført vises, når parringen er klar.
 6. Sensor forbundet til: vises. Vælg Cykel 1, Cykel 2 eller Cykel 3. Bekræft med START.
 7. Indstil hjulstørrelse vises. Indstil størrelsen, og tryk på START.

  Den første cykelsensor, du parrer, vil automatisk blive forbundet til Cykel 1.

eller

 1. Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand.
 2. M460 går i gang med at søge efter din hastighedssensor. Drej pedalerne rundt et par gange for at aktivere sensoren. Det blinkende røde lys i sensoren indikerer, at sensoren er aktiveret.
 3. Enheds-ID'et Par Polar HST xxxxxxxx vises. Vælg Ja.
 4. Parring udført vises, når parringen er klar.
 5. Sensor forbundet til: vises. Vælg Cykel 1, Cykel 2 eller Cykel 3. Bekræft med START.
 6. Indstil hjulstørrelse vises. Indstil størrelsen, og tryk på START.

Opmåling af hjulstørrelse

Hjulstørrelseindstillingerne er en forudsætning for korrekt cykelinformation. Der findes to måder til at afgøre din cykels hjulstørrelse:

Metode 1

Se efter diameteren i tommer eller i ETRTO trykt på hjulet. Se efter, hvad hjulstørrelsen er i millimeter på diagrammets højre kolonne.

ETRTO Hjulstørrelsens diameter (tommer) Hjulstørrelsesindstilling (mm)
25-559 26 x 1,0 1884
23-571 650 x 23C 1909
35-559 26 x 1,50 1947
37-622 700 x 35C 1958
52-559 26 x 1,95 2022
20-622 700 x 20C 2051
52-559 26 x 2,0 2054
23-622 700 x 23C 2070
25-622 700 x 25C 2080
28-622 700 x 28 2101
32-622 700 x 32C 2126
42-622 700 x 40C 2189
47-622 700 x 47C 2220

Hjulstørrelser på diagrammet er vejledende, da hjulstørrelsen afhænger af hjultypen og lufttrykket.

Metode 2

 • Mål hjulet manuelt for at få det mest nøjagtige resultat.
 • Brug ventilen til at markere det punkt, hvor hjulet berører jorden. Tegn en linje på jorden for at markere dette punkt. Bevæg din cykel fremad på et fladt underlag i en hel omdrejning. Dækket bør være vinkelret med jorden. Tegn en anden linje på jorden ved ventilen for at markere en fuld omdrejning. Mål afstanden mellem de to linjer.
 • Træk 4 mm fra for at medregne din vægt på cyklen for at få din hjulomkreds.