Du er her: Funktioner > Smarte meddelelser (Android)

Smarte meddelelser (Android)

Med funktionen til smarte meddelelser kan du blive informeret om indgående opkald, beskeder og meddelelser fra apps på din M460. Du får de samme meddelelser på din M460, som du får på din telefonskærm. Smarte meddelelser blokeres under ortostatisk test, konditionstest og træningspas, hvor du bruger intervaltimer.

 • Sørg for, at du har Android-version 5.0 eller nyere på din telefon.
 • Sørg for, at du har den nyeste firmware på din M460.
 • For at bruge funktionen til smarte meddelelser skal du have Polar Flow-mobilappen til Android, og din M460 skal være parret med appen. For at funktionen til smarte meddelelser virker, skal Polar Flow-appen køre på din telefon.
 • Bemærk, at når funktionen til smarte meddelelser er slået til, vil batteriet i din M460 og telefon hurtigere blive afladet pga. øget Bluetooth-aktivitet.

Vi har bekræftet funktionen med nogle af de mest almindelige telefonmodeller, såsom Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, Nexus 5, LG G4, Sony Xperia Z3. Der er muligvis forskellige funktioner end i andre telefonmodeller, der understøtter Android 5.0.

Indstillinger

Din M460 skal parres med Flow-app for at modtage underretninger og meddelelser, og du skal også have de rette indstillinger på din M460 og telefon.

Efter at have opdateret firmwaren i din M460 skal du parre den med Flow-app igen, for at indstillingerne for smarte meddelelser vises. Hvis du ikke parrer dem igen, bliver indstillingen ikke synlig.

Meddelelser er som standard slået fra. De kan slås til/fra på din M460 eller på Polar Flow-appen.

M460

Slå funktionen for smarte meddelelser til/fra på M460 på følgende måde.

På din M460 skal du gå ind under Menu > Indstillinger > Generelle indstillinger > Smarte meddelelser.

 • Vælg Til for at modtage meddelelser, og få meddelelsernes indhold vist på displayet.
 • Vælg Til (ingenforh.visning), hvis du ikke vil se meddelelsernes indhold på displayet. Du bliver bare informeret om, at du har modtaget en meddelelse.
 • Vælg Fra, hvis du ikke vil få meddelelser på din M460.

Flow-app

Slå funktionen for smarte meddelelser til/fra i Polar Flow-mobilappen på følgende måde.

 1. Åbn Polar Flow-mobilappen.
 2. Gå ind under Enheder.
 3. Under Mobilmeddelelser skal du vælge Til, Til (ingenforh.visning) eller Fra.
 4. Synkroniser din M460 med mobil-appen ved at trykke på TILBAGE-knappen på din M460 og holde den nede.
 5. Smarte meddelelser til eller Smarte meddelelser fra vises på displayet af din M460.

Hver gang du ændrer meddelelsesindstillingerne på Polar Flow-mobilappen, skal du huske at synkronisere din M460 med mobilappen.

Telefon

For at kunne modtage meddelelser fra din telefon på din M460 skal meddelelserne først aktiveres for de mobilapps, du vil modtage dem fra. Meddelelser er som standard slået til, men du kan kontrollere, om de er slået til eller fra enten via mobilappens indstillinger eller gennem din Android-telefons indstillinger for appmeddelelser. Se brugervejledningen til din telefon for yderligere oplysninger om indstillinger for app-meddelelser.

Derefter skal Polar Flow-appen have tilladelse til at læse meddelelserne fra din telefon. Du skal give Polar Flow-appen adgang til dine telefonmeddelelser (dvs. aktivere meddelelser i Polar Flow-appen). Polar Flow-app vejleder dig i at give adgang, når du har brug for det.

Brug

Når du modtager en advarsel, informerer din M460 dig om det med en lyd. En kalenderbegivenhed eller en besked underretter dig én gang, mens indgående opkald underretter dig, indtil du trykker på TILBAGE-knappen på din Polar M460, besvarer telefonen, eller efter du er blevet underrettet i 30 sekunder.

Opkalderens navn vises på displayet, hvis du har opkalderen i din mobils telefonbog, og navnet kun indeholder almindelige latinske tegn og særlige tegn fra de følgende sprog: Fransk, finsk, svensk, tysk, norsk eller spansk.

Afvis meddelelser

Meddelelser kan afvises manuelt eller gennem tidsudløb. Ved manuel afvisning af meddelelsen afvises den også fra din telefonskærm, men ved tidsudløb fjernes den blot fra din M460, og den vil stadigvæk være synlig på din telefon.

Sådan afviser du meddelelser fra displayet:

 • Manuelt: Tryk på knappen TILBAGE
 • Tidsudløb: Meddelelsen forsvinder efter 30 sekunder, hvis du ikke afviser den manuelt

Bloker apps

I Polar Flow-appen kan du blokere meddelelser fra visse apps. Så snart du har modtaget den første meddelelse fra en app på din M460, vil appen blive angivet under Enheder > Bloker apps, og du kan blokere den, hvis du vil.

Smarte meddelelser blokeres, når Strava Live Segment-visningen er aktiv på din M460. Hvis du ønsker at modtage smarte meddelelser, f.eks. under et længere segment, kan du slå dem til ved at ændre træningsvisningen.