Du er her: Træning > Start et træningspas

Start et træningspas

 1. Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand.

 2. Vælg i førtræningstilstand den sportsprofil, du ønsker at bruge, med OP/NED.

  For at ændre sportsprofilindstillingerne, inden du starter dit pas i førtræningstilstand, skal du trykke og holde LYS nede for at åbne Hurtigmenu. For at vende tilbage til førtræningstilstanden skal du trykke på TILBAGE.

  Hvis du har slået GPS-funktionen til i denne sportsprofil og/eller har en kompatibel Bluetooth® Smart sensor i brug, vil M460 automatisk gå i gang med at lede efter signalerne.

  Forbliv i førtræningstilstanden, indtil M460 har fundet GPS- og sensorsignalerne og din pulsmåler for at sikre, at dine træningsdata er nøjagtige. Gå udenfor og væk fra høje bygninger og træer for at opfange GPS-satellitsignaler. Hold din M460 stille, mens displayet vender opad, under søgningen. Stå stille, indtil M460 har fundet satellitsignalerne.

  Det går hurtigere at finde GPS-satellitsignaler vha. assisteret GPS (A-GPS). A-GPS-datafilen opdateres automatisk til din M460, når du synkroniserer din M460 med Flow-webservicen via FlowSync-softwaren. Hvis A-GPS-datafilen er udløbet, eller du endnu ikke har synkroniseret din M460, kan det tage længere tid at finde satellitsignalerne. Få flere oplysninger under Assisteret GPS (A-GPS).

 3. Når M460 har fundet alle signalerne, skal du trykke på START. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

  Puls: M460 har fundet dit pulsmålersignal, når din puls vises.

  GPS: Procentværdien, der vises ved siden af GPS-ikonet , angiver, hvornår GPS'en er klar. Når den når 100 %, vises der OK.

  Cykelsensorer: Der vises OK ved siden af cykelikonet, når M460 har fundet sensorsignalerne. Hvis du har knyttet sensorer til mere end én cykel, vil du se et tal ved siden af cykelikonet, der indikerer den anvendte cykel. M460 vælger den cykel, som den nærmeste sensor er tilknyttet.

  Eksempel:

  Du har knyttet en hastighedssensor til Cykel 1 og en anden hastighedssensor til Cykel 2. Begge cykler er i nærheden, når du skifter til førtræningstilstand i M460. Hastighedssensoren, der er knyttet til Cykel 1, er tættere på M460. Derfor vælger M460 Cykel 1 til turen. Nummer 1 vises ved siden af cykelikonet.

  Hvis du ville bruge Cykel 2 i stedet, skal du gøre et af følgende:

  • Gå tilbage til tidstilstanden. Øg derefter afstanden mellem M460 og Cykel 1, så Cykel 2 er den, der er tættest på M460. Skift til førtræningstilstand igen.
  • Strejf sensoren i Cykel 2 med M460.

Start et træningspas med træningsmål

Du kan oprette detaljerede træningsmål i Flow-webservicen og synkronisere dem til din M460 gennem Flowsync software eller Flow-app. Under træningen er det let at følge vejledningen på enheden.

Gør følgende for at starte et træningspas med et træningsmål:

 1. Gå i gang ved at åbne Dagbog eller Favoritter.

 2. I Dagbog skal du vælge den dag, målet er planlagt til, og trykke på START. Vælg derefter målet fra listen, og tryk på START. Evt. noter, du har føjet til målet, vises.

  eller

  Vælg målet fra listen i Favoritter, og tryk på START. Evt. noter, du har føjet til målet, vises.

 3. Tryk på START for at åbne førtræningstilstanden, og vælg den sportsprofil, du ønsker at bruge.

 4. Når M460 har fundet alle signalerne, skal du trykke på START. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

Få flere oplysninger om træningsmål under Træningsmål.

Start et træningspas med intervaltimer

Du kan indstille en gentagelse eller to skiftevis tids- og/eller distancebaserede timere til at vejlede dine trænings- og restitutionsfaser i intervaltræning.

 1. Gå i gang ved at åbne Timere > Intervaltimer. Vælg Indstil timer(e) for at oprette nye timere.
 2. Vælg Tidsbaseret eller Distancebaseret:
  • Tidsbaseret: Definér minutter og sekunder for timeren, og tryk på START.
  • Distancebaseret: Indstil distancen for timeren, og tryk på START.
 3. Indstil anden timer? vises. Vælg Ja og gentag trin 2 for at indstille en anden timer.
 4. Når du er færdig, skal du vælge Start X.XX km / XX:XX og trykke på START for at åbne førtræningstilstanden. Vælg derefter den sportsprofil, du ønsker at bruge.
 5. Når M460 har fundet alle signalerne, skal du trykke på START. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

Du kan også starte Intervaltimer under passet, f.eks. efter opvarmning. Tryk på LYS og hold den nede for at åbne Hurtigmenu, og vælg derefter Intervaltimer.