Du er her: Polar Flow > Sportsprofiler i Polar Flow

Sportsprofiler i Polar Flow

Der er som standard seks sportsprofiler på din M460. På Flow-webservicen kan du tilføje nye sportsprofiler på din sportsliste samt redigere dem og eksisterende profiler. Din M460 kan indeholde højst 20 sportsprofiler. Antallet af sportsprofiler på Flow-webservicen er ubegrænset. Hvis du har over 20 sportsprofiler på Flow-webservicen, overføres de første 20 på listen til din M460 under synkronisering.

Du kan ændre rækkefølgen af dine sportsprofiler ved at trække og indsætte dem. Vælg den sportsgren, du ønsker at flytte, og træk den til det ønskede sted på listen.

Tilføj en sportsprofil

På Flow-webservicen:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Tilføj sportsprofil, og vælg sportsgrenen fra listen.
 4. Sportsgrenen tilføjes på din liste over sportsgrene.

I Polar Flow-mobilappen:

 1. Gå til hovedmenuen.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Tryk på plus-tegnet øverst til højre.
 4. Vælg en sportsgren på listen. Tryk på Udført på Android. Sportsgrenen føjes til din liste over sportsprofiler.

Redigér en sportsprofil

På Flow-webservicen:

 1. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Klik på Redigér under den sportsgren, du ønsker at redigere.

I Polar Flow-mobilappen:

 1. Gå til hovedmenuen.
 2. Vælg Sportsprofiler.
 3. Vælg en sportsgren og tryk på Rediger eller Rediger indstillinger.
 4. Tryk på Udført, når du er klar. Husk at synkronisere indstillingerne til din Polar-enhed.

I hver sportsprofil kan du redigere følgende oplysninger:

Grundlæggende

 • Automatisk omgang (Kan indstilles til varighed eller distancebaseret)
 • Træningslyde
 • Hastigheds-visning

Puls

 • Pulsvisning (vælg slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum.)
 • Puls synlig for andre enheder (Andre kompatible enheder, der bruger Bluetooth ® Smart trådløs teknologi (f.eks. træningsudstyr), kan detektere din puls.)
 • Pulszoneindstillinger (Med pulszonerne kan du nemt vælge og overvåge træningsintensiteter). Hvis du vælger Standard, kan du ikke ændre pulsgrænser. Hvis du vælger Fri, kan alle grænser ændres. Standard-pulszonegrænser beregnes fra din maksimumpuls.

Træningsvisninger

Vælg hvilke oplysninger, du ønsker at se i dine træningsvisninger under træningspassene. Du kan have i alt otte forskellige træningsvisninger for hver sportsprofil. Hver træningsvisning kan have højst fire forskellige datafelter.

Klik på blyantikonet på en eksisterende visning for at redigere den, eller tilføj en ny visning. Du kan vælge mellem et og fire elementer til din visning fra syv kategorier:

TID MILJØ KROPSMÅLING DISTANCE
 • Klokkeslæt
 • Varighed
 • Omgangstid
 • Automatisk omgangstid
 • Tid sidste omg.
 • Højde
 • Opstigning
 • Omgang opstig.
 • A.omg. opstig.
 • Nedstigning
 • Omgang nedstig.
 • A. omg. nedstig.
 • Hældningsmåler
 • Temperatur
 • Puls
 • Gnm. puls
 • Omg. gnm. puls
 • A.omg. gnm. puls
 • Sid.omg.gnm.puls
 • Maksimumpuls
 • Omg. maks. puls
 • A.omg. maks. puls
 • Si.omg.maks.puls
 • Kalorier
 • Pulszone-pointer
 • Tid i pulszoner
 • Pulsgrænser
 • Distance
 • Omg.-distance
 • A. omg.-distance
HASTIGHED KADENCE EFFEKT TRAININGPEAKS
 • Hastighed/tempo
 • Gnm. hastighed/tempo
 • Omg. gnm. hastighed/tempo
 • A.omg. gnm. hastighed/tempo
 • Sid. omg. gnm. hastighed/tempo
 • Maks. hastighed/tempo
 • Omg. maks. hastighed/tempo
 • A. omg. maks hastighed/tempo
 • Sidste omg. maks. hastighed/tempo
 • Hastighed/tempo-zonepointer
 • Distance i hastighed/tempo-zoner
 • Tid i hastighed/tempo-zoner
 • Hastighed/tempo-grænser
 • Kadence
 • Gnm. kadence
 • Omg. gnm. kadence
 • A. omg. gnm. kadence
 • Sid. omg. gnm. kadence
 • Maks. kadence
 • Omg. maks. kadence
 • Effekt
 • Effekt, dynamisk gnm.
 • Gnm. effekt
 • Omg. gnm. effekt
 • Auto. omg. gnm. effekt
 • Sid. omg. gnm. effekt
 • Maks. effekt
 • Omg. maks. effekt
 • A. omg. maks. effekt
 • Sid. omg. maks. effekt
 • Effekt-zonepointer
 • Kraft af omdrejning, Maks.
 • V/H-balance
 • Gnm. V/H-balance
 • Omg. gnm. V/H-balance
 • A omg. gnm. V/H-balance
 • Sid. omg. gnm. V/H-balance
 • NORMALIZED POWER for automatisk omgang
 • INTENSITY FACTOR for automatisk omgang
 • TRAINING STRESS SCORE for automatisk omgang
 • NORMALIZED POWER
 • INTENSITY FACTOR
 • TRAINING STRESS SCORE
 • NORMALIZED POWER for omgang
 • INTENSITY FACTOR for omgang
 • TRAINING STRESS SCORE for omgang
 • NORMALIZED POWER for sidste omgang
 • INTENSITY FACTOR for sidste omgang
 • TRAINING STRESS SCORE for sidste omgang

 

Afhængigt af din valgte effektvisning i Sportsprofilindstillinger vises effekten i W (Watt), W/kg (Watt pr. kg) eller FTP % (% af funktionel tærskeleffekt).

Klik på Gem, når du har afsluttet alle sportsprofilindstillingerne. Tryk på Synkronisér i FlowSync for at synkronisere indstillingerne til din M460.

Bemærk, at i en række indendørs sportsprofiler, gruppesportsprofiler og holdsportsprofiler er indstillingen Puls synlig for andre enheder som standard slået til. Dette betyder, at kompatible enheder med Bluetooth Smart trådløs teknologi, f.eks. udstyr i træningscenter, kan måle din puls. Du kan kontrollere hvilke sportsprofiler, der har Bluetooth-udsendelse slået til som standard, fra Listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-udsendelse fra indstillingerne for sportsprofiler.