Du er her: Vigtige oplysninger > Regulatoriske oplysninger

Regulatoriske oplysninger

Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU, 2011/65/EU og 2015/863/EU. Den relevante overensstemmelseserklæring og andre regulatoriske oplysninger om hvert produkt findes på www.polar.com/da/oplysninger_om_regulering.

Denne overstregede affaldsspand på hjul viser, at Polar-produkter er elektronisk udstyr, som er indeholdt i direktiv 2012/19/EU fra Europaparlamentet og Rådet om elektrisk og elektronisk affald (WEEE), og batterier og akkumulatorer anvendt i produkter er indeholdt i direktiv 2006/66/EF fra Europaparlamentet og Rådet den 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og batteri- og akkumulatoraffald. Disse produkter og batterier/akkumulatorer inden i Polar-produkter bør kasseres separat i EU-landene. Polar opfordrer dig til at minimere mulige effekter af affald på miljøet og menneskers helbred, også uden for den Europæiske Union, ved at følge lokale affaldsregler og om muligt at aflevere det på særlige indsamlingssteder for elektroniske produkter samt for batterier og akkumulatorer.

Gå ind på Indstillinger > Generelle indstillinger > Om dit produkt for at se de regulatoriske mærkater for M460.

Regulatoriske oplysninger er tilgængelige på www.polar.com/support.

CE-mærkning på Polar M460

CE-mærkning findes under bagdækslet på M460.

Sådan åbner du dækslet

Øverst til højre på din M460 skal du placere tommelfingeren i rillen mellem beklædningen og bagdækslet for at åbne dækslet en smule.

Brug din anden tommelfinger til at åbne dækslet en smule fra toppen af M460. Løft derefter dækslet af.