Du er her: Kom i gang > Par en mobil enhed med M460

Par en mobil enhed med M460

Inden du parrer en mobil enhed, bør du oprette en Polar-konto, hvis du ikke allerede har en, og downloade Flow-app fra App Store eller Google Play. Du skal også sørge for at have downloadet og installeret FlowSync-software på din computer fra flow.polar.com/start , og at du har registreret din M460 i Flow-webservicen.

Inden du begynder parringen, skal du sørge for, at din mobile enhed har Bluetooth slået til, og at flytilstanden ikke er slået til.

Sådan parres en mobil enhed:

 1. I M460 skal du gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Par mobilenhed og trykke på START
 2. Når din enhed er fundet, vises enheds-id'et Polar mobile xxxxxxxx på M460.
 3. Tryk på START, Forbinder til enhed vises, efterfulgt af Forbinder til app.
 4. Acceptér anmodningen om Bluetooth-parring på din mobile enhed, og indtast pinkoden, der vises på din M460.
 5. Parring udført vises, når du er færdig.

eller

 1. På din mobile enhed skal du åbne Flow-app og logge ind med din Polar-konto.
 2. Vent på, at produkttilslutningen vises på din mobile enhed (Søger efter Polar M460) vises.
 3. Tryk på TILBAGE og hold den nede i tidsindstillingen i M460.
 4. Forbinder til enhed vises, efterfulgt af Forbinder til app.
 5. Acceptér anmodningen om Bluetooth-parring på din mobile enhed, og indtast pinkoden, der vises på din M460.
 6. Parring udført vises, når du er færdig.

Slet en parring

Sådan sletter du en parring med en sensor eller mobil enhed:

 1. Gå ind på Indstillinger > Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Parrede enheder, og tryk på START.
 2. Vælg den enhed, du ønsker at fjerne fra listen, og tryk på START.
 3. Slet parring? vises. Vælg Ja og tryk på START.
 4. Parring slettet vises, når du er færdig.