Du er her: Kom i gang > Parring af sensorer med M460 > Polar Kadencesensor Bluetooth® Smart

Polar Kadencesensor Bluetooth® Smart

Den mest praktiske måde at måle din cykeltræning på er med vores avancerede trådløse kadencesensor. Den måler din gennemsnitlige og maksimale cykelkadence i realtid som omdrejninger i minuttet, så du kan sammenligne teknikken af din cykeltur med tidligere ture.

 • Forbedrer din cykelteknik og identificerer din optimale kadence
 • Interferensfrie kadencedata lader dig vurdere din individuelle præstation
 • Udformet til at være aerodynamisk og let

Par kadencesensor med M460

Kontrollér, at kadencesensoren er korrekt installeret. For yderligere oplysninger om installation af kadencesensoren henvises der til brugervejledningen til kadencesensoren.

En kadencesensor kan parres med din M460 på to måder:

 1. Gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Par anden enhed, og tryk på START.
 2. M460 går i gang med at søge efter kadencesensoren. Drej kranken rundt et par gange for at aktivere sensoren. Det blinkende røde lys i sensoren indikerer, at sensoren er aktiveret.
 3. Når kadencesensoren er fundet, vises der Polar KAD xxxxxxxx.
 4. Tryk på START, og der vises Parring.
 5. Parring udført vises, når parringen er klar.
 6. Sensor forbundet til: vises. Vælg Cykel 1, Cykel 2 eller Cykel 3. Bekræft med START.

  Den første cykelsensor, du parrer, vil automatisk blive forbundet til Cykel 1.

eller

 1. Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand.
 2. M460 går i gang med at søge efter din kadencesensor. Drej pedalen rundt et par gange for at aktivere sensoren. Det blinkende røde lys i sensoren indikerer, at sensoren er aktiveret.
 3. Enheds-ID'et Par Polar KAD xxxxxxxx vises. Vælg Ja.
 4. Parring udført vises, når parringen er klar.
 5. Sensor forbundet til: vises. Vælg Cykel 1, Cykel 2 eller Cykel 3. Bekræft med START.