Du er her: Funktioner > Smart Coaching > Ortostatisk test

Ortostatisk test

Ortostatisk test er en almindelig anvendt funktion til overvågning af balancen mellem træning og restitution. Den er baseret på ændringer forårsaget af træning i dit autonome nervesystems funktion. Resultaterne af den ortostatiske test påvirkes af adskillige eksterne faktorer, som f.eks. psykisk stress, søvn, latent sygdom, miljøændringer (temperatur, højde) og andet. Langvarig opfølgning hjælper dig med at optimere din træning og forebygge overtræning.

Ortostatisk test er baseret på målingen af puls og pulsvariation. Ændringer i pulsen og pulsvariationen afspejler ændringerne i den autonome justering af hjerte-kar-systemet. Under testen måles HRrest, HRstand og HRpeak. Pulsen og pulsvariationen, der måles under den ortostatiske test, er gode indikatorer for forstyrrelser i det autonome nervesystem, f.eks. udmattelse eller overtræning. Pulsreaktioner på udmattelse og overtræning er dog altid individuelle og kræver en langvarig opfølgning.

Før testen

Når du udfører testen for første gang, bør der foretages seks udgangspunktstests gennem en periode på to uger for at afgøre dit personlige udgangspunkt. Disse udgangspunktsmålinger bør udføres under to typiske grundlæggende træningsuger, ikke under hårde træningsuger. Udgangspunktsmålingerne bør omfatte tests, der udføres både efter træningsdage og efter restitutionsdage.

Efter udgangspunktsmålingerne bør du blive ved med at udføre testen 2-3 gange om ugen. Test dig selv hver uge om morgenen efter både en restitutionsdag og en hård træningsdag (eller en række hårde træningsdage). Der kan udføres en valgfri tredje test efter en normal træningsdag. Testen giver muligvis ikke pålidelige oplysninger under detræning eller i en meget uregelmæssig træningsperiode. Hvis du tager en træningspause på 14 dage eller længere, bør du overveje at nulstille dine langvarige gennemsnit og udføre udgangspunktstestene igen

Testen bør altid udføres under standardiserede/lignende forhold for at opnå de mest pålidelige resultater. Det anbefales, at du udfører testen om morgenen inden morgenmad. Følgende grundkrav gør sig gældende:

  • Tag pulsmåleren på.

  • Du skal være rolig og afslappet.
  • Du kan sidde afslappet eller ligge i sengen. Positionen bør altid være den samme, når du udfører testen.

  • Testen kan udføres hvor som helst – derhjemme, på kontoret, i en helseklub – så længe testmiljøet er roligt. Der må ikke være forstyrrende lyde (f.eks. tv, radio eller telefon) eller andre personer, der taler til dig.

  • Undgå at spise, drikke og ryge 2-3 timer inden testen.

  • Det anbefales at udføre testen regelmæssigt og på samme tidspunkt af dagen for at opnå sammenlignelige testresultater, helst om morgenen, når du er stået op.

Udførelse af testen

Vælg Tests > Ortostatisk test > Slap af og start testen. Søger efter puls vises. Når pulsen er fundet, vises Lig og slap af på displayet.

  • Din pulsgraf vises på displayet. Bevæg dig ikke under denne første del af testen, som varer 3 minutter.
  • Efter 3 minutter bipper M460, og der vises Stå op. Rejs dig op og stå stille i 3 minutter.
  • Efter 3 minutter bipper M460 igen, og testen er afsluttet.
  • Du kan afbryde testen i hvilken som helst fase ved at trykke på TILBAGE. Test annulleret vises.

Hvis M460 ikke kan modtage dit pulssignal, vises meddelelsen Test mislykkedes. Du bør i så fald kontrollere, at pulsmålerens elektroder er fugtige, og at tekstilstroppen sidder tæt.

Testresultater

Som et resultat vises værdierne af HRrest, HRstand og HRpeak sammenlignet med gennemsnittet af dine tidligere resultater.

Dit seneste testresultat vises under Tests > Ortostatisk test > Seneste resultat. Det er kun resultatet af den senest udførte test, der vises.

I Flow-webservicen kan du følge dine testresultater på længere sigt: For at få en visuel analyse af resultaterne af din ortostatiske test skal du gå ind på Flow-webtjenesten og vælge testen fra din Dagbog for at se detaljerede oplysninger fra den.