Du er her: Indstillinger > Hurtigmenu

Hurtigmenu

I førtræningstilstand skal du trykke på LYS og holde den nede for at få adgang til den aktuelt valgte sportsprofil:

 • Træningslyde: Vælg Fra, Lav, Høj eller Meget høj.
 • Pulsindstillinger: Pulsvisning: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum. Kontrollér pulszonegrænser: Kontrollér grænserne for hver pulszone. Puls synlig for anden enhed: Vælg Til eller Fra. Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder (f.eks. træningsudstyr) registrere din puls.
 • GPS-måling: Vælg Fra eller Til.
 • Cykel-indstillinger: Brugte sensorer: Vis alle de sensorer, du har knyttet til cyklen.
 • Kalibrer højde: Indstil den rette højde. Det anbefales altid at kalibrere højden manuelt, når du kender din aktuelle højde.
 • Hastigheds-indstillinger: Hastigheds-visning: Vælg km/t (kilometer i timen) eller min/km(minutter pr. kilometer). Hvis du har valgt britiske enheder, bør du vælge mph (mil i timen) eller min/mi (minutter pr. mil). Kontrollér hastighedzone-grænser: Kontrollér grænserne for hver hastighedszone.
 • Autopause-indstillinger: Automatisk pause: Vælg Til eller Fra. Hvis du stiller automatisk pause på Til, bliver dit træningspas automatisk afbrudt midlertidigt, når du holder op med at bevæge dig. Aktiveringshastighed: indstil hastigheden, som målingen blev afbrudt ved.
 • Automatisk omgang:Vælg Fra, Omgangsdistance eller Omgangs-varighed. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangsvarighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages.

I træningsvisning skal du trykke på LYS og holde den nede for at åbne Hurtigmenu. Du vil finde:

 • Låse knapper: Tryk på START for at låse knapper. For at låse op skal du trykke på LYS og holde den nede.
 • Slå forlygte til eller fra.
 • Slå baggrundslys til eller fra.
 • Kalibrer power-sensor: Kalibrering af power-sensor er kun synlig, når sportsprofilindstillinger åbnes fra førtræningstilstand, og du har parret sensoren. Få flere oplysninger om kalibrering henvises der til Polar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart.
 • Kalibrer højde: Indstil den rette højde. Det anbefales altid at kalibrere højden manuelt, når du kender din aktuelle højde.
 • Interval-timer: Opret intervaltimere baseret på tid og/eller distance for at måle trænings- og restitutionsfaser nøjagtigt i dine intervaltræningspas.
 • Info om aktuel position*: Aktuel placering og antallet af synlige satellitter.
 • Vælg Slå positionsvejledning til*, og tryk på START. Visning af pile i positionsvejl. slået til vises, og M460 skifter til visningen Tilbage til start.

  *Dette kan kun vælges, hvis GPS er slået til i sportsprofilen.

I pausetilstand skal du trykke på LYS og holde den nede for at åbne Hurtigmenu. Du finder:

 • Låse knapper: Tryk på START for at låse knapper. For at låse op skal du trykke på LYS og holde den nede.
 • Slå forlygtetil eller fra.
 • Træningslyde: Vælg Fra, Lav, Høj eller Meget høj.
 • Pulsindstillinger: Pulsvisning: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum. Kontrollér pulszonegrænser: Kontrollér grænserne for hver pulszone. Puls synlig for anden enhed: Vælg Til eller Fra. Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder (f.eks. træningsudstyr) registrere din puls.
 • Indstillinger for cykeleffekt: Effektvisning: Indstil, hvordan du vil se dine effektdata (Watt (W), Watt pr. kg (W/kg) eller % af FTP). Effekt, rulning gnm.: Indstil målingsfrekvens. Vælg 1, 3, 5, 10, 15, 30 eller 60 sekunder. Indstil FTP-værdi: Indstil din FTP-værdi (Funktionel tærskeleffekt). Indstillingsområdet er mellem 60 og 600 watt. Kontrollér effektzonegrænser: Kontrollér dine effektzonegrænser.
 • GPS-måling: Vælg Fra eller Til.
 • Kalibrer power-sensor: Kalibrering af power-sensor er kun synlig, når sportsprofilindstillinger åbnes fra førtræningstilstand, og du har parret sensoren. Få flere oplysninger om kalibrering henvises der til Polar LOOK Kéo Power Sensor Bluetooth® Smart.
 • Cykel-indstillinger: Brugte sensorer: Vis alle de sensorer, du har knyttet til cyklen.
 • Kalibrer højde:Indstil den korrekte højde. Det anbefales altid at kalibrere højden manuelt, når du kender din aktuelle højde.
 • Hastigheds-indstillinger: Hastigheds-visning: Vælg km/t (kilometer i timen) eller min/km(minutter pr. kilometer). Hvis du har valgt britiske enheder, bør du vælge mph (mil i timen) eller min/mi (minutter pr. mil). Kontrollér hastighedzone-grænser: Kontrollér grænserne for hver hastighedszone.
 • Autopause-indstillinger: Automatisk pause: Vælg Til eller Fra. Hvis du stiller automatisk pause på Til, bliver dit træningspas automatisk afbrudt midlertidigt, når du holder op med at bevæge dig. Aktiveringshastighed: indstil hastigheden, som målingen blev afbrudt ved.
 • Automatisk omgang:Vælg Fra, Omgangsdistance eller Omgangs-varighed. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangsvarighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages.

For at bruge automatisk pause eller distancebaseret automatisk omgang skal du have GPS-funktionen slået til eller Polar Hastighedssensor Bluetooth® Smart i brug.