Du er her: Træning > Funktioner under træning

Funktioner under træning

Tag en omgangstid

Tryk på START for at måle en omgangstid. Omgangstider kan også tages automatisk. I sportsprofilindstillinger skal Autom. omgang indstilles til Omgangsdistance eller Omgangsvarighed. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangs-varighed, skal varigheden indstilles, efter hver omgang er taget.

Lås en puls-, hastigheds- eller effektzone

Tryk på START og hold den nede for at låse den puls-, hastigheds- eller effektzone, du befinder dig i. For at låse/låse op for zonen skal du trykke på START og holde den nede. Hvis din puls, hastighed eller effekt bevæger sig uden for den låste zone, får du besked med en akustisk tilbagemelding.

Puls-, hastigheds- og effektzonerne kan aktiveres i Flow-webservicen. Du kan tilpasse zonerne individuelt for hver sportsprofil, de er tilgængelige i. For at redigere zonerne skal du logge ind på Flow-webservicen og klikke på dit navn øverst til højre. Vælg Sportsprofiler og den sportsprofil, du ønsker at redigere. Zonerne kan indstilles under Puls-, Hastighed/Tempo- og Effektindstillinger. Når du har redigeret zonerne, skal du synkronisere dem til din træningsenhed via FlowSync.

Skift interval under en interval træning

Tryk på LYS og hold den nede. Hurtigmenu vises. Vælg Start næste interval fra listen, og tryk på START. Hvis du har valgt, automatisk intervalændring, ændres intervallet automatisk, når du har afsluttet et interval. Du får besked gennem tilbagemelding via lyd.

Du kan oprette intervaltræningsmål i Flow-webservicen. Få flere oplysninger under Træningsmål.

Skift indstillinger i Hurtigmenu

Tryk på LYS og hold den nede. Hurtigmenu vises. Du kan ændre visse indstillinger uden at afbryde dit træningspas midlertidigt. Få flere oplysninger under Hurtigmenu.