Polar Sleep PlusTM

M600'ünüzü gece takarsanız cihazınızdaki Polar uygulaması uykunuzu takip eder. Cihaz, uykuya daldığınız ve uyandığınız zamanı tespit ederek Polar Flow uygulamasında ve web hizmetinde daha ayrıntılı analiz için uykunuzla ilgili veri toplar. Akıllı saat, uyku aralığınız boyunca tüm bölünmeleri takip etmek için geceleri elinizin hareketini takip eder. Böylece aslında ne kadar süre uyuduğunuzu size bildirir.

Kullanmaya başlamak için Polar Flow ayarlarınızda tercih ettiğiniz uyku süresini belirlemeniz gerekir. Ardından gece uyurken M600'ünüzü takmanız yeterlidir. [Bu destek belgesini] inceleyerek Sleep Plus ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Polar uygulamasında uyku verileri

M600 uyandığınızı tespit ettiğinde, akıllı saatinizde uyku analinizin hazır olduğuna dair bir bildirim alırsınız. Uyku özetinizi açmak için bu bildirime dokunun.


Uyku takibini manuel olarak da durdurabilirsiniz.

Uyku takibini manuel olarak durdurmak için

  1. Polar uygulamasını açmak için M600'ünüzün ön düğmesine basın.
  2. Ekranı yukarı kaydırarak Günüm öğesini bulun ve dokunun.
  3. "Uyku özeti açılsın mı?" kartına dokunun.
  4. Uyku takibini durdurmak için onay işareti simgesine dokunun.

Uyku verileri kartı ve uyku özeti

Günüm altında uyku verileri kartınızı bulabilirsiniz. Uyku özetini daha ayrıntılı olarak incelemek için karta dokunun.


Uyku süresi
Gerçek uyku yüzdesi
Uyku sürekliliği

Uyku kartı altında, uykunuzu değerlendirebilirsiniz. Uyku değerlendirme seçeneklerini açmak için ifadeleri içeren karta dokunun. Ardından dün geceki uykunuzu en iyi şekilde açıklayan ifadeye dokunun.


Uyku özetinde aşağıdaki bilgiler gösterilir:


Uyku süresi: Uyuduğunuz ve uyandığınız zaman arasında geçen toplam süreyi belirtir.

Uykuya daldığınız zaman.

Uyandığınız zaman.

Gerçek uyku: Aslında ne kadar süre uyuduğunuzu gösteren uyku sürenizin yüzdesi ve süresi. Bu değer, uyku süresinden bölünme sürelerinin çıkarılmasıyla elde edilir.

Uyku sürekliliği: Uykunuzun ne kadar kesintisiz olduğunu (1-5 arasındaki bir ölçekte) değerlendirir.

Ayrıntılı uyku analizi: Aslında ne kadar uyuduğunuzu ve uyku bölünmelerini tercih ettiğiniz uyku süresine oranla gösteren çizim.

Uyku geri bildirimi: Aldığınız geri bildirim uyku verilerinize, tercih ettiğiniz uyku süresine ve uyku değerlendirmenize göre sağlanır.


Polar Flow uygulaması ve web hizmetindeki uyku verileri

M600'ünüzdeki Polar uygulaması eşitlendikten sonra, uyku verileriniz Polar Flow uygulamasında ve web hizmetinde gösterilir. Flow uygulaması ve web hizmeti uyku verilerinizi gecelik ve haftalık görünümlerde gösterir. Flow web hizmetinde Günlük bölümündeki Uyku sekmesinde uyku verileriniz görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca uyku verilerinizi İlerleme durumu sekmesindeki Etkinlik raporları bölümüne ekleyebilirsiniz.

Polar Flow uygulamasında ve web hizmetinde her gece ne kadar uyumayı hedeflediğinizi belirleyerek Tercih ettiğiniz uyku süresi'ni ayarlayabilirsiniz. Ayrıca uykunuzu değerlendirebilirsiniz. Ayrıca, uykuya daldığınız veya uyandığınız zaman doğru şekilde gösterilmiyorsa uygulamada veya web hizmetinde bunları düzenleyebilirsiniz. Uyku verileriniz, tercih ettiğiniz uyku süresi ve uyku değerlendirmenize göre nasıl uyuduğunuza dair geri bildirim alırsınız.

Günlük hayatınızdaki değişikliklerden etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için uyku düzeninizi takip edip dinlenme, günlük etkinlik ve egzersiz arasındaki doğru dengeyi bulun.

Bu ayrıntılı kılavuzdan Polar Sleep Plus hakkında daha fazla bilgi edinin.