Olet täällä: Asetukset > Lajiprofiilien asetukset

Lajiprofiilien asetukset

Voit muokata M430:n tiettyjen lajiprofiilien asetuksia. Voit esimerkiksi määrittää GPS:n käyttöön tai pois käytöstä eri lajien yhteydessä. Polar Flow ‑sovelluksessa ja -verkkopalvelussa on lisää mukauttamisvaihtoehtoja. Katso lisätietoja kohdasta Lajiprofiilit Flow’ssa.

M430:ssa on oletuksena neljä lajiprofiilia: juoksu, pyöräily, muu ulkoliikunta ja muu sisäliikunta. Voit lisätä uusia lajiprofiileja lajiluetteloon ja muokata niiden asetuksia Polar Flow ‑sovelluksessa tai -verkkopalvelussa. M430:ssa voi olla enintään 20 lajiprofiilia. Jos Polar Flow ‑sovelluksessa ja -verkkopalvelussa on yli 20 lajiprofiilia, luettelon 20 ensimmäistä lajiprofiilia siirretään M430-laitteeseen synkronoinnin yhteydessä.

Jos olet muokannut lajiprofiileja Flow-verkkopalvelussa ennen ensimmäistä harjoitustasi ja olet synkronoinut lajiprofiilit M430-laitteeseen, muokatut lajiprofiilit näkyvät lajiprofiililuettelossa.

Asetukset

Jos haluat tarkastella tai muokata lajiprofiilien asetuksia, siirry kohtaan Asetukset > Lajiprofiilit ja valitse profiili, jota haluat muokata. Pääset valittuna olevan lajiprofiilin asetuksiin myös harjoituksen aloitustilasta pitämällä VALO-painiketta painettuna.

  • Sykeasetukset: Sykenäkymä: Valitse Lyöntiä minuutissa (bpm) tai % maksimista. Tarkista sykerajat: Tarkista kunkin sykealueen rajat. Näytä syke toisissa laitteissa: Valitse Päällä tai Pois päältä. Jos valitset Päällä-vaihtoehdon, muut langatonta Bluetooth Smart ‑tekniikkaa käyttävät yhteensopivat laitteet, esimerkiksi kuntosalilaitteet, havaitsevat sykkeesi. Voit ilmoittaa M430-laitteella myös sykkeesi Polar Club ‑järjestelmälle, kun käyt Polar Club ‑tunneilla.
  • GPS-tallennus: Valitse Hyvä tarkkuus, Keskitason tarkkuus, Virransäästö, pitkä harjoitus tai Pois päältä.
  • Juoksusensori: Asetus näytetään vain, jos olet yhdistänyt Polar-juoksusensorin M430-laitteeseen. Valitse Kalibrointi tai Valitse sensori nopeuden mittaamiseen. Kohdassa Kalibrointi voit valita Automaattinen tai Manuaalinen. Kohdassa Valitse sensori nopeuden mittaamiseen valitaan nopeustietojen lähde: Juoksusensori tai GPS. Katso lisätietoja juoksusensorin kalibroinnista tästä ohjeesta.
  • Nopeusasetukset: Nopeusnäkymä: Valitse km/h (kilometriä tunnissa) tai min/km(minuuttia/kilometri). Jos olet valinnut brittiläiset mittayksiköt, valitse mph (mailia tunnissa) tai min/mi (minuuttia/maili). Tarkista nopeusalueiden rajat: Voit tarkistaa nopeus- tai vauhtialueiden rajat.
  • Automaattisen keskeytyksen asetukset: Automaattinen keskeytys: Valitse Päällä tai Pois päältä. Jos asetat automaattisen keskeytyksen päälle, harjoitus keskeytetään automaattisesti, kun pysähdyt. Aktivointinopeus: Aseta nopeus, jossa tallennus keskeytetään.

Automaattinen keskeytys on mahdollinen harjoittelun aikana, jos GPS:n asetukseksi on määritetty Hyvä tarkkuus tai jos käytetään Polar-juoksusensoria.

  • Automaattinen kierros: Valitse Pois päältä, Kierroks. pituus tai Kierroksen kesto. Jos valitset Kierroksen pituus, määritä matka, jonka kuluttua kierros mitataan. Jos valitset Kierroksen kesto, määritä aika, jonka kuluttua kierros mitataan.

Voit käyttää matkaan perustuvaa automaattista kierrosta, jos GPS-tallennus on päällä tai jos Polar-juoksusensori on käytössä.