Olet täällä: Ominaisuudet > Nopeusalueet

Nopeusalueet

Nopeus-/vauhtialueiden avulla on helppo seurata nopeutta/vauhtia harjoituksen aikana ja mukauttaa sitä halutun vaikutuksen mukaan. Alueiden avulla harjoituksen tehoa on helppo ohjata harjoituksen aikana. Lisäksi ne auttavat sekoittamaan harjoitukseen eri tehoja, joiden avulla saavutetaan ihanteelliset tulokset.

Nopeusalueasetukset

Nopeusalueasetuksia voi muuttaa Flow-verkkopalvelussa. Alueet voidaan ottaa käyttöön tai pois käytöstä lajiprofiileissa, joissa ne ovat käytettävissä. Alueita on viisi, ja voit joko mukauttaa alueiden rajoja manuaalisesti tai ottaa käyttöön oletusalueet. Ne ovat lajikohtaisia, joten voit mukauttaa alueet sopimaan ihanteellisesti kuhunkin lajiin. Alueet ovat käytettävissä juoksulajeissa (mukaan lukien joukkuelajit, joissa juostaan), pyöräilylajeissa sekä soudussa ja melonnassa.

Oletus

Jos valitset Oletus-asetuksen, et voi muuttaa alueiden rajoja. Oletusalueet ovat esimerkinomaiset nopeus-/vauhtialueet, jotka on tarkoitettu melko hyväkuntoiselle henkilölle.

Vapaa

Jos valitset Vapaa-asetuksen, kaikkia rajoja voi muuttaa. Jos olet testannut esimerkiksi todellisen anaerobisen ja aerobisen kynnyksesi tai ylemmän ja alemman maitohappokynnyksesi, voit käyttää harjoittelussasi alueita, jotka perustuvat yksilöllisiin nopeus- tai vauhtikynnyksiisi. Suosittelemme anaerobisen kynnysnopeuden/-vauhdin määrittämistä alueen 5 alarajaksi. Jos käytät myös aerobista kynnystä, määritä se alueen 3 alarajaksi

Harjoitustavoite ja nopeusalueet

Voit luoda nopeus-/vauhtialueisiin perustuvia harjoitustavoitteita. Kun olet synkronoinut tavoitteet FlowSync-ohjelman avulla, harjoituslaite antaa ohjeita harjoituksen aikana.

Harjoituksen aikana

Harjoituksen aikana näet, millä alueella olet ja kuinka kauan olet ollut kullakin alueella.

Harjoituksen jälkeen

M430 näyttää harjoituksen yhteenvedossa yleiskuvan kullakin nopeusalueella viettämästäsi ajasta. Synkronoinnin jälkeen näet yksityiskohtaiset nopeusaluetiedot Flow-verkkopalvelussa.