Olet täällä: Harjoittelu > Harjoittelun aikana

Harjoittelun aikana

Harjoitusnäkymien selaaminen

Voit selata harjoitusnäkymiä harjoittelun aikana YLÖS-/ALAS-näppäimillä. Huomaa, että käytettävissä olevat harjoitusnäkymät ja niissä näkyvät tiedot riippuvat valitsemastasi lajista. Polar Flow ‑sovelluksessa ja ‑verkkopalvelussa voit määrittää kunkin lajiprofiilin asetuksia ja luoda esimerkiksi räätälöityjä harjoitusnäkymiä. Katso lisätietoja kohdasta Lajiprofiilit Flow’ssa.

Mittaa kierrosaika

Mittaa kierrosaika painamalla ALOITA-painiketta. Kierrokset voidaan mitata myös automaattisesti. Määritä lajiprofiiliasetuksissa Automaattinen kierros -toiminnon asetukseksi Kierroksen pituus tai Kierroksen kesto. Jos valitset Kierroksen pituus, määritä matka, jonka kuluttua kierros mitataan. Jos valitset Kierroksen kesto, määritä aika, jonka kuluttua kierros mitataan.

Syke- tai nopeusalueen lukitseminen

Lukitse nykyinen syke- tai nopeusalue pitämällä ALOITA-painiketta painettuna. Valitse Sykealue tai Nopeusalue. Voit lukita tai vapauttaa alueen pitämällä ALOITA-painiketta painettuna. Jos sykkeesi tai nopeutesi siirtyy lukitun alueen ulkopuolelle, M430 ilmoittaa siitä värinähälytyksellä.

Jakson vaihtaminen jaksotetussa harjoituksessa

Jos valitsit manuaalisen vaiheen vaihdon, kun loit jaksotetun harjoituksen:

  1. Pidä VALO-painiketta painettuna.
  2. Pikavalikko tulee näyttöön.
  3. Siirry seuraavaan vaiheeseen valitsemalla luettelosta Aloita seuraava vaihe ja painamalla ALOITA-painiketta.

Jos valitsit automaattisen vaiheen vaihdon, vaihe vaihtuu automaattisesti, kun se on suoritettu. M430 ilmoittaa toiminnosta värinähälytyksellä.

Asetusten muuttaminen pikavalikossa

Pidä VALO-painiketta painettuna. Pikavalikko tulee näyttöön. Voit muuttaa tiettyjä asetuksia keskeyttämättä harjoitusta. Katso tarkempia tietoja kohdasta Pikavalikko.

Ilmoitukset

Jos harjoittelet suunniteltujen sykealueiden tai nopeus-/vauhtialueiden ulkopuolella, M430 ilmoittaa muutoksesta värinähälytyksellä.