Nalazite se ovdje: Polar Flow > Internetska usluga Polar Flow > Sportski profili na internetskoj usluzi Flow

Sportski profili na internetskoj usluzi Flow

Prema zadanim postavkama, uređaj M400 sadrži četiri sportska profila. Na internetskoj usluzi Flow možete dodati nove sportske profile na vaš popis sportova, ali ih uređivati njih i postojeće profile. M400 može sadržavati najviše 20 sportskih profila. Broj sportskih profila u internetskoj usluzi Flow nije ograničen. Ako na internetskoj usluzi Flow imate više od 20 sportskih profila, prvih 20 s popisa će se prebaciti na M400 tijekom sinkronizacije.

Možete promijeniti redoslijed vaših sportskih profila njihovim povlačenjem i ispuštanjem. Odaberite sport koji želite pomaknuti i povucite ga na mjesto na popisu gdje ga želite staviti.

Dodavanje sportskog profila

U internetskoj usluzi Flow:

 1. Kliknite na vaše ime/fotografiju na profilu u gornjem desnom kutu.
 2. Odaberite Sport Profiles (Sportski profili).
 3. Kliknite Add sport profile (Dodaj sportski profil) i odaberite sport s popisa.
 4. Sport će se dodati na vaš popis sportova.

Uređivanje sportskog profila

U internetskoj usluzi Flow:

 1. Kliknite na vaše ime/fotografiju na profilu u gornjem desnom kutu.
 2. Odaberite Sport Profiles (Sportski profili).
 3. Kliknite Edit (Uredi) za sport kojeg želite urediti.

U svakom sportskom profilu možete urediti sljedeće podatke:

Osnove

 • Automatic lap (Automatski krug; može se postaviti za mjerenje trajanja ili udaljenosti)
 • Training sounds (Zvukovi vježbanja)
 • Prikaz brzine

Brzina otkucaja srca

 • Prikaz brzine otkucaja srca (odaberite broj otkucaja srca u minuti (otk/min) ili u postotku maksimalne vrijednosti).
 • Heart rate visible to other devices (Brzina otkucaja srca vidljiva za ostale uređaje; ostali kompatibilni uređaji koji koriste bežičnu tehnologiju Bluetooth ® Smart (npr. oprema za vježbanje) mogu otkriti vašu brzinu otkucaja srca.)
 • Heart rate zone settings (Postavke zone brzine otkucaja srca; zone brzine otkucaja srca vam omogućavaju jednostavan izbor i praćenje intenziteta vježbanja. Ako ste odabrali Default (Zadana), nećete moći mijenjati ograničenja brzine otkucaja srca. Ako ste odabrali Free (Slobodna), sva ograničenja moći ćete mijenjati. Zadana ograničenja brzine otkucaja srca izračunavaju se na temelju vaše maksimalne brzine otkucaja srca.

Prikazi vježbanja

Odaberite podatke koji će biti prikazati u vašim prikazima vježbanja tijekom vježbanja. Za svaki sportski profil na raspolaganju vam stoji ukupno osam različitih prikaza vježbanja. Svaki prikaz vježbanja može imati najviše četiri različita podatkovna polja.

Kliknite ikonu olovke u postojećem prikazu kako biste ga uredili ili dodali novi prikaz. Za vaš prikaz možete odabrati jednu do četiri stavke iz šest kategorija:

Time (Vrijeme)

Environment (Okolina)

Body measurement (Tjelesna mjerenja)

Distance (Udaljenost)

Speed (Brzina)

Cadence (Kadenca)
 • Time of day (Vrijeme dana)
 • Duration (Trajanje)
 • Lap time (Vrijeme kruga)
 • Last lap time (Vrijeme posljednjeg kruga)
 • Altitude (Nadmorska visina)
 • Total ascent (Ukupan uspon)
 • Total descent (Ukupno spuštanje)
 • Current lap ascent (Uspon u trenutnom krugu)
 • Current lap descent (Spuštanje u trenutnom krugu)
 • Heart rate (Brzina otkucaja srca)
 • Average heart rate (Prosječna brzina otkucaja srca)
 • Maximum heart rate (Maksimalna brzina otkucaja srca)
 • HR avg in lap (Prosječni HR u krugu)
 • Calories (Kalorije)
 • ZonePointer
 • Time in zone (Vrijeme u zoni)
 • Distance (Udaljenost)
 • Lap distance (Udaljenost kruga)
 • Last lap distance (Udaljenost u posljednjem krugu)
 • Speed/pace (Brzina/tempo)
 • Average speed/pace (Prosječna brzina/tempo)
 • Maximum speed/pace (Maksimalna brzina/tempo)
 • Lap speed/pace (Brzina/tempo u krugu)
 • Running cadence (Kadenca trčanja)
 • Average running cadence (Prosječna kadenca trčanja)
 • Current lap running cadence (Kadenca trčanja trenutnog kruga)
 • Stride lenght (Duljina koraka)
 • Average stride lenght (Prosječna duljina koraka)

Kada dovršite namještanje postavki sportskog profila, kliknite za spremanje. Ako postavke želite sinkronizirati s uređajem M400, pritisnite gumb za sinkronizaciju u softveru FlowSync.

Zapamtite da u će određenom broju unutarnjih sportova, grupnih sportova i timskih sportova postavka HR vidljiv drugim uređajima biti omogućena po zadanim postavkama. To znači da kompatibilni uređaji koji koriste Bluetooth Smart bežičnu tehnologiju, npr. dvoranska oprema, mogu otkriti puls vašeg srca. Možete provjerite koji profili po zadanoj postavci imaju omogućeno emitiranje preko Bluetooth veze u popisu Polar sportskih profila. Bluetooth emitiranje možete omogućiti i onemogućiti u postavkama sportskih profila.